RUNDVEELOKET

Lichaamstemperatuur van rundvee

Normale temperatuur voor rundvee

De lichaamstemperatuur van een koe varieert normaal gezien binnen fysiologische grenzen. De regeling van de temperatuur gebeurt door een inwendige thermostaat in de hersenen van het rund, die zorgt voor een evenwicht tussen productie en behoud van lichaamswarmte en de afgifte van warmte door straling en zweten. De normaalwaarden verschillen naargelang de leeftijd van het dier: tussen 38,5 en 40,5 °C voor een pasgeboren kalf, tussen 38,6 en 39,4 °C voor kalveren, tussen 38,0 en 39,3 °C voor een volwassen melkkoe en tussen 36,7 en 39,1 voor een volwassen zoogkoe. Bij het meten van de (rectale) temperatuur houdt men best rekening met het tijdstip van de dag, de arbeid, de omgevingstemperatuur en schommelingen door dracht of hormonale oorzaken.

Temperatuur bij kalven

De meeste diersoorten (ook de mens) hebben tijdens de late dracht een verhoogde lichaamstemperatuur, dewelke vlak voor de partus abrupt zal dalen. De graad van de daling hangt af van de manier waarop men de temperatuur gaat meten.Het rectaal opmeten van de temperatuur is de meest gebruikte manier en geeft vaak ook een duidelijke temperatuurdaling weer.

Normaalgesproken vertoont een koe een tot twee dagen voor de kalving een geringe stijging van haar lichaamstemperatuur, gevolgd door een daling 12 tot 36 uur voor de kalving. Om het temperatuurverloop goed te kunnen interpreteren wordt aangeraden de temperatuur twee keer per dag (’s ochtends en ’s avonds) op te nemen. Men moet er wel rekening mee houden dat de avondtemperatuur altijd wat hoger is dan de ochtendtemperatuur. Wanneer de temperatuurdaling eenmaal waargenomen is, zal de kalving niet lang meer op zich laten wachten. Als de koe dan ook uitwendig laat zien dat ze klaar is om te kalven (verweken, opuieren, gezwollen vulva) kan ze worden opgevoeld.

Tabel 1. Overzicht normale, rectale temperatuur voor rundvee

  Normale temperatuur (°C)
Zoogkoe 36,7 - 39,1
Melkkoe 38,0 - 39,3
Kalveren 38,6 - 39,4
12 - 36 u voor kalven Daling met 0,5 - 1,0


Meer antwoorden op vragen uit de praktijk
 

Bronnen:

Hoe gedraagt een 'normaal' rund zich? Landbouw & Techniek, september 2008, Iris Kolkman, UGent

Tijdstip keizersnede, VeeteeltVlees, oktober 2007, Geert Hoflack, UGent