RUNDVEELOKET

Veestapel

Algemeen

Samenstelling veestapel in België (in stuks): 2018-2019 (2020, Statbel)
Overzicht van de evolutie van de Belgische landbouwgegevens voor 2019 met referentie 2018.

Aantal koeien en melkveehouders per landsgedeelte: 2009 - 2018 (2019, VLAM)
Overzicht van de evolutie van het aantal melkkoeien en zoogkoeien en het aantal bedrijven met melkkoeien of zoogkoeien per landsgedeelte.

Aantal slachtingen in België (in stuks): 2009 - 2018 (2019, VLAM)
Overzicht van de evolutie van het aantal slachtingen in België: varkens, runderen, slachtkalveren, schapen & geiten en paarden.

Landbouwrapport 2018 (LARA 2018, DL&V)
Het LARA biedt, net zoals in zijn vorige edities, een beschrijving van de Vlaamse land- en tuinbouw en de deelsectoren op basis van de laatst beschikbare cijfers, met aandacht voor structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. Per deelsector gebeurt er ook een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen,  bedreigingen). Omdat landbouw een schakel vormt in een hele keten van sectoren, brengen we het agrobusinesscomplex en de volledige keten in beeld.

Melkvee

Landbouwrapport 2018: Melkvee (LARA 2018, DL&V)
In dit hoofdstuk beschrijven we de Vlaamse melkveesector op structureel, economisch, sociaal, ecologisch en innovatief vlak op basis van de laatst beschikbare cijfers. Tot slot volgt een SWOT-analyse van de sector, die we gemaakt hebben op basis van recente oefeningen.

Vleesvee

Landbouwrapport 2018: Vleesvee (LARA 2018, DL&V)
In dit hoofdstuk beschrijven we de Vlaamse vleesveesector op structureel, economisch, sociaal, ecologisch en innovatief vlak op basis van de laatst beschikbare cijfers. Tot slot volgt een SWOT-analyse van de sector, die we gemaakt hebben op basis een workshop met landbouworganisaties, sectororganisaties, onderzoeksinstellingen, maatschappelijk middenveld en overheid.

Sectoranalyse van de vleesveehouderij in Vlaanderen (2008, DL&V)
Dit rapport bengt de Vlaamse vleesveesector in kaart: de landbouwbedrijven, de rentabiliteit, het landbouwbeleid en de premies, de slachthuizen, de verwerking, de distributie, de consumptie, de kwaliteitssystemen, de handel in rundvlees en het Belgisch Witblauw (BWB) ras.