RUNDVEELOKET

Marktpraatje 8 maart 2019

Melkvee - In week 9 gingen de prijzen voor boter, volle en magere melkpoeder in België licht omhoog. Magere melkpoeder noteerde voor het eerst sinds halfweg 2017 terug boven de 200 €/100 kg. De melkprijs op de spotmarkt in Nederland noteerde in week 9 gelijk op 35 €/100 kg. Voor week 10 ging er een behoorlijk stuk van de prijs af en kwam de prijs voor spotmelk in Nederland uit op 31,5 €/100 kg. De Global Dairy Trade - veiling noteerde in week 10 met de index 3,3 % hoger. Boter, Cheddar, volle melkpoeder en karnemelkpoeder stegen in prijs. Enkel magere melkpoeder werd 4,3 % goedkoper, tot een prijs van 2.462 $/ton (217 €/100 kg). Gezien de sterke stijging van de poederprijs sinds het begin van dit jaar is dit eerder als (beperkte) correctie te aanzien. De boterprijs kwam in de GDT-veiling uit op 4.657 $/ton (4.110 €/ton), waarmee de prijs op een vergelijkbaar niveau komt van de boterprijs in Europa. De Europese export kan hier dus mogelijks terug van profiteren. Het melkprijspotentieel berekend op basis van de Duitse prijzen voor boter en magere melkpoeder daalde voor februari met 0,1 €/100 kg tot 33,5 €/100 kg (4 % vet). De gemiddelde melkprijs in de EU kwam voor februari op 35,08 €/100 kg (reële gehaltes, betaalde melkprijs). België kwam voor februari uit op een gemiddeld uitbetaalde melkprijs van 34,48 €/100 kg.

Vleesvee - In week 9 bleven de Belgische prijzen van rundvee en rundvlees vastzitten op hun gekende laag niveau. Enkele heel kleine verschuivingen konden opgemerkt worden: in de categorie A, stieren < 24mnd,  noteerden de karkassen van het S-type een fractie lager terwijl in de categorie D, koeien, de klassen S2 en O2 iets hoger konden noteren. De magere runderen, zowel mannelijke als vrouwelijke, kunnen de stijging van februari voorlopig vasthouden. Alle categorieën gingen toen 2 à 3 % omhoog: < 12 maand = 3,88 €/kg levend (+ 2,4 %), mannelijk 12 - 24 maand = 3,60 €/kg levend (+ 2 %) en vrouwelijk 12 - 24 maand = 2,36 €/kg levend (+3,1 %).

Grondstoffen - Na het dieptepunt van eind vorige week stabiliseerden de Europese prijzen. Maïs en koolzaad stegen deze week licht. Enkel tarwe zakte nog wat dieper weg. De grote voorraden en voorlopig goede vooruitzichten voor de komende oogst in Europa zorgen ervoor dat de prijs onder druk komt te staan. Ook in Rusland en Oekraïne, belangrijke concurrentiële exporteurs voor Europa, zijn de verwachtingen voor de oogst van 2019 positief. Ook het uitblijven van een handelsovereenkomst tussen China en de VS, verwacht eind maart, verhindert grote prijsstijgingen (in de VS). Afhankelijk van de uitkomst van het overleg kan de granenmarkt terug in beweging komen. Slechte weersomstandigheden in de VS zullen wellicht daar voor een verlate inzaai zorgen met kleinere oppervlakte als gevolg. Ook is de tragere export uit Europa deels het gevolg van de snelle export van Rusland en Oekraïne. Eens de export daar wat terugvalt zullen andere exportlanden weer aan zet zijn en kan de prijs weer stijgen.

Meer info en gedetailleerde prijzen: Marktinformatie Rundveeloket