RUNDVEELOKET

Automatisatie

Algemeen

 

Melkvee

Vergelijking en demo mestschuiven en mestrobots (2017, Hooibeekhoeve)

Het ‘mestvrij’ maken van de stalvloeren is een erg belangrijke hygiënemaatregel in de terugdringing van infectieuze klauwaandoeningen (o.a. ziekte van Mortellaro en stinkpoot). Bacteriën gedijen immers uitstekend in een vochtige mestrijke omgeving en gaan van daaruit de koeienklauwen gemakkelijk kunnen infecteren. In deze demoproef worden 2 types mestrobots en een mestschuif vergeleken: hoe werken ze en wat zijn de voor- en nadelen?

Vleesvee