RUNDVEELOKET

Mechanisatie

Algemeen

Handboek Melkveehouderij: Mechanisatie (2019, Wageningen University and Research)

In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij gaat men dieper in op de mechanisatie op een rundveebedrijf. Met uitgebreide aandacht voor trekkers (motorprestaties, transmissie, brandstofverbruik, ...) en banden (bandenkeuze, draagvermogen, ...) krijg je als rundveehouder heel wat nuttige informatie aangereikt. Daarnaast komen ook andere vormen van mechanisatie aan bod: toedienen van organische mest, strooien van kunstmest, graslandverzorging en -vernieuwing, beregening, ruwvoerwinning en -vervoedering.

Brochure Machinedemo: Stalknechten (demodag 13/09/2018, ILVO)

De toenemende schaarste aan werkkrachten, samen met de gestegen loonkost en de schaalvergroting van de rundveebedrijven, maakt dat een andere invulling voor het reguliere werk, zeker in de stallen, moet worden gezocht. Stalknechten, kleine machines die taken uitvoeren in de stal, kunnen op dit vlak een uitkomst bieden. Stalknechten kunnen een brede waaier aan taken voor hun rekening nemen. Een deel ervan komt tijdens deze demo aan bod: mest- en voederschuiven, instrooien van (diepstrooisel)boxen, melktaxi’s, veegmachines en klauwbekapboxen.

Melkvee

 

Vleesvee