RUNDVEELOKET

Melkvee Café 2024


Op dinsdag 28 mei organiseerde ILVO haar eigen pop-up zomerbar: het Melkvee Café! Dé plaats voor iedereen actief in de melkveehouderij om doelgericht en efficiënt kennis te vergaren over enkele brandend interessante thema's in de melkveehouderij. Hieronder vindt u een digitale neerslag van de behandelde thema's.

Quick Melkvee Menu

Melkvee Menu

 
N-emissies en mestadditieven

Hoe kan ik ammoniak-emissies uit mest verminderen? Welke mestadditieven bestaan er, en welke hebben potentieel?
Kunnen mestadditieven andere voordelen hebben op bvb. mestkwaliteit, geur, methaanemissies, etc.?

Project ZeoGaot

Poster mestadditieven

Back to top

 

***

De haalbaarheid van laag-eiwit rantsoenen als PAS-maatregel

Kan ik via het rantsoen mijn N-emissie verlagen? Wat zijn de voor- en nadelen van een laag eiwit rantsoen?
Kan ik met minder eiwit in het rantsoen dezelfde productieresultaten behalen?

Project EKOPTI

Poster laageiwit rantsoen

Back to top

 

***

Reduceren van methaan emissies in de praktijk

Verlagen Bovaer of geëxtrudeerd lijnzaad de methaanemissie ook in grasrijke rantsoenen of bij beweiding? 
Geeft geëxtrudeerd lijnzaad ook een boost aan de prestaties van mijn melkkoeien?

Meer info op de website van het Convenant Enterische Emissies

 

CEER 1
CEER 2

 

 

 

GrasTech

Back to top

 

***

Grasland van de toekomst

 Hoe maak ik mijn grasland klimaatrobuust? Wat zijn de valkuilen bij de aanleg van grasklaver?
Welke gras- en kruidenmengsels passen bij mijn bedrijf?

Omgaan met droogte in grasland

Meer info grasland

Fiche rietzwenkgras

Back to top

 

***

Water, het vloeibare goud

 Hoeveel water moeten mijn koeien drinken en hoe kan ik dit opvolgen? Wat leert de wateropname mij over de gezondheid van mijn koeien?
Hoe voorzie ik ook voor mijn jongvee voldoende en kwaliteitsvol water?

Flyer Project WAVE

Website Project WAVE

Poster WAVE

Back to top

 

***

Nieuwe uitdagingen voor de succesvolle opfok van jongvee

 Hoe worden de kalveren op het ILVO kalverplein gehuisvest? Hoe hebben de deelnemende bedrijven aan het project JongLeven
de opfok van hun jongvee kunnen verbeteren? Voeder ik mijn jongvee wel correct? Wanneer kan je kalveren best groeperen? Wat is het ideaal moment om een vaars te insemineren?

Praktijkgids voederopname en nutriëntenbehoeften voor jongvee

Tijdlijn ideale jongvee opfok
Realisaties JongLeven

Back to top

 

***

Snel en efficiënt jouw meet- en adviesrapporten opzoeken én opvolgen (Control en DjustConnect)

 Heb je nog een geldig meet- en adviesrapport (MAR) voor jouw melkinstallatie, melkrobot of koeltank? Wat kan je aflezen van jouw MAR? Wanneer heb je een hercontrole en nieuw MAR nodig? Wat is de rol van Control en DjustConnect en hoe ondersteunen ze jouw bedrijfsmanagement?

Meer uitleg op de website van DjustConnect

Control

Back to top

 

***

Zelf melk verwerken: succesvol starten en ook blijven

Zelf voedingsproducten verwerken: hoe doe je dat best? Waar kan ik advies krijgen?
Wie helpt mij met problemen bij voedingsverwerking? Van welke premies kan ik gebruik maken?

Meer info op de website van de Food Pilot

Food Pilot

Back to top

 

***

Correcte opvang van erf- en silosappen

Is de opvang van silosappen op mijn bedrijf conform de huidige wetgeving? Hoe kan ik vermijden dat erfsappen in het oppervlaktewater terechtkomen?

Demoproject BESS

Fiche erf en silosappen

Back to top

 

***

 

 

 

 

Logo'sPartners Melkveecafé