RUNDVEELOKET

ILVO Living Lab Veehouderij

Het concept ‘Living Lab’ is ontstaan vanuit Europa als een instrument om praktijkgerichte innovatie in verschillende sectoren te bevorderen door de stakeholders en de wetenschappelijke experts vlot te laten samenwerken. ILVO nam de aanpak op in zijn toekomstvisie ‘naar 2020 en verder’ (2017). Op meerdere domeinen zijn binnen ILVO al Living Labs actief: Living Lab veehouderij (varkens, pluimvee en rundvee), Food Pilot, Living Lab Plant, Living Lab Agrofood Technology, Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw, en het Marien Living Lab.

Het ‘ILVO Living Lab Veehouderij’ wil de innovatie en valorisatie van onderzoek versnellen en bereikbaar maken voor alle actoren. Niet alleen de veehouders maar ook alle mogelijk toeleveranciers en verwerkers kunnen via kennisuitwisseling en experimenten – al dan niet in de gebouwen van de betrokken onderzoekscentra – hun ideeën en verbeterpunten uitwerken.

Breng een virtueel bezoek aan de ILVO Onderzoeksstal Melkvee
 

VIDEO - Infrastructuur Melkvee-Onderzoek ILVO

 

Rundveeloket | Varkensloket | Pluimveeloket

Het ILVO Living Lab Veehouderij steunt op drie loketten: het Rundveeloket, het Pluimveeloket en het Varkensloket.

Bekijk de folder met wat de loketten voor u kunnen betekenen.

De drie loketten werken analoog en hun werking overstijgt die van ILVO. De kerntaken van de loketten zijn drieledig:

  1. Onderzoeks- en praktijkkennis verspreiden
  2. Vragen beantwoorden op basis van wetenschappelijke literatuurstudies en praktijkkennis
  3. Noden uit de praktijk capteren en waar nodig omzetten in extra onderzoek

De koers van het Rundveeloket steunt in belangrijke mate op het advies van het Technisch Comité Rundveeloket. Dit Technisch Comité bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties actief in de Vlaamse rundveehouderij en gegroepeerd in het Praktijk Centrum Rundvee. De samenstelling van het Technisch Comité vindt u in het overzicht hieronder. Naast 3 vaste leden bestaat het Technisch Comité ook uit 5 verkozen leden met een mandaat van bepaalde duur dat verlengd kan worden. Daarnaast gaat het Rundveeloket ook actief op zoek naar synergievoordelen in de sector en werkt hiervoor eveneens tijdelijke of structurele samenwerkingsvormen uit met andere partners.

Het ILVO Living Lab Veehouderij met zijn drie loketten vormt een platform voor samenwerking en wisselwerking tussen de actoren in de sector en maakt dit platform zichtbaar. Er is veel kennis aanwezig in de verschillende onderzoeks- en praktijkinstellingen en ze beschikken samen over moderne (proef)stalinfrastructuur. Daarnaast is ook veel stielkennis aanwezig bij veehouders en andere actoren in de sector. Combinatie van kennis en infrastructuur levert op bijzondere wijze via co-creatie nieuwe kennis op maat van bedrijf of sector. Dit is het meest typische voor het ILVO Living Lab Veehouderij. Na verkenning van nieuwe opportuniteiten via de loketten wordt gefocust op het ontwikkelen van oplossingen door samenwerking (co-creëren), op het testen en verfijnen van concepten in ‘echte’ praktijkomstandigheden (experimenteren) en op effectieve implementatie en opvolging in de praktijk (evalueren).

 

Vaste leden   Verkozen leden  
RundveeloketRundveeloket Matthieu Frijlink BoerenbondBoerenbond Jonas Hanssens
ILVOILVO Leen Vandaele HooibeekhoeveHooibeekhoeve Katleen Geerinckx
Departement Landbouw & VisserijDepartement Landbouw en Visserij Laurence Hubrecht InagroInagro Isabelle Vuylsteke
   

DGZ/MCC

DGZMCC

Koen De Bleecker

Zyncke Lipkens

   

Landbouwschool Sint-Niklaas

Landbouwschool Sint-Niklaas
Carl Heyvaert
Samenstelling Technisch Comité Rundveeloket

 

Onderzoek en Co-creatie

ILVO: Professionele samenwerking

Inagro: Diensten en Producten

Hooibeekhoeve: Praktijkonderzoek Melkvee