RUNDVEELOKET

Het Rundveeloket beantwoordt uw vragen rond rundveehouderij:
  • Objectief en deskundig
  • Voor iedereen in de rundveesector
  • Gefaciliteerd door een netwerk aan experts
Stel hier uw vraag


Antwoorden op recente vragen handig in je mailbox? Schrijf je in op onze driemaandelijkse Nieuwsbrief!


Overzicht recente vragen

Huisvesting kalveren
Voor mijn kalveren twijfel ik tussen een kalver-iglo voor een tiental kalveren of een speciaal gebouwde kalverstal. Zijn er tussen beide systemen verschillen te verwachten omtrent longziekten?

Veldbonen telen om te voederen
Ik wil graag meer eiwit zelf telen om zo minder afhankelijk te zijn van de aankoop van soja en de ecologische voetafdruk van mijn melk te verlagen. Ik overweeg veldbonen op te nemen in mijn teeltplan, maar heb hier geen ervaring mee. Waar dien ik op te letten bij deze teelt?

Broei in kuilvoeder tegengaan
De warme droge zomers vormen al enkel jaren een uitdaging voor de bewaring en het vervoederen van kuilmaïs. Wat kan ik doen om het risico hierop te reduceren?

Mineralen verstrekken
Wat is de beste/meest rendabele methode om mineralen te voorzien voor jongvee en volwassen rundvee? Mineralen toedienen in bolussen of inmengen in het rantsoen in de voedermengwagen?

Mogelijkheden A2A2 melk
Wat is A2A2 melk precies en heeft het effectief gezondheidsvoordelen voor de consument? Kan ik mijn veestapel ook sturen om meer van dergelijke melk te produceren?

 

Meer vragen  
Vloeibare ureum vergelijken met KAS Correcte afmetingen voor ligboxen
Voedermengwagen: horizontale of verticale vijzels Zwaluwen op het rundveebedrijf: do's and don'ts
Hittestress bestrijden via het rantsoen Hoogteverschil voergang
Droogzetten in de praktijk Invloed RE-gehalte rantsoen op N-excretie in de mest
Temperatuursverloop bij tochtdetectie BWB Gevoeligheid rundvee voor lichtflikkering
Belangrijke factoren bij de keuze voor stalverlichting Mechanisch scheiden van runderdrijfmest
Verhoogd eiwitgehalte in melkvervangers Boterzuurgehalte in melk en graskuil
Serrestallen: voor- en nadelen Ijzergehalte in drinkwater
Werken met een aparte vaarzengroep Betacaroteen in wortelen voor droge koeien
Volume biest bij vleesvee Mengkuilen met voederbieten
Zwavel en pensacidose Kation-Anion Verschil (KAV) in de droogstand
Kaliumbemesting bij maïs Kopgevel rundveestal zuidwest gericht
Vliegenbestrijding bij rundvee Gehaltedip bij beweiding
Afmetingen ligboxen voor jongvee Slow Release Ureum
Zwerfstromen in de melkveestal Zetmeelbehoefte van vleesvee en jongvee
Kruidenrijk grasland en rundvee Gemengd inkuilen
Duurmelken bij melkkoeien Biogene amines in kuilvoer
Agroforestry en rundvee Betacaroteen en beweiding
Omgevingsmastitis bij melkvee Melkwei als rundveevoeding
Open nok in een melkveestal Enten van luzernezaad
Strooisel voor diepstrooiselboxen Waterbedden of koematrassen
Kuiladditieven voor gras Witte klaver in grasklaver
Vals-positieve resultaten Delvotest®T Schuimvorming op mest
Biest en biestvervangers Afbouw krachtvoergift
Ventilatie melkveestallen Verlichting in melkveestallen

 

Rundveeloket-Jukebox

Jukebox

Heel wat antwoorden op vragen uit de praktijk worden opgenomen in de Rundveeloket-Jukebox. Deze jukebox is een presentatie die kan gebracht worden voor diverse groepen. Het principe is simpel: U vraagt, wij draaien! Het publiek kiest uit de lijst van vragen deze waarvan ze bondig het antwoord gepresenteerd krijgen. Reserveer nu de Rundveeloket-Jukebox voor uw studiedag!