RUNDVEELOKET

Het Rundveeloket beantwoordt uw vragen rond rundveehouderij:

  • Objectief en deskundig
  • Voor iedereen in de rundveesector
  • Gefaciliteerd door een netwerk aan experts

 

Stel hier uw vraag

 

Antwoorden op recente vragen handig in je mailbox? Schrijf je in op onze driemaandelijkse Nieuwsbrief!

 

Overzicht recente vragen

Biogene amines in kuilvoer

Analyses van ruwvoeder toont aan dat sommige kuilen een hoge waarde aan biogene aminen bevatten. Hoe worden deze biogene aminen gevormd en wat is de oorzaak? Wat zijn de risico’s van biogene amines? Hoe kan de vorming van biogene aminen eventueel verminderd worden?

Betacaroteen en beweiding
Bij discussie met mijn mineralenleverancier kwam volgende vraag naar boven: Heeft een koe met 6 uur weidegang, met opname van 5-6 kg DS vers gras, voldoende betacaroteen opgenomen of is bijkomende supplementatie nodig?

Melkwei als rundveevoeding
Ik verwerk een deel van mijn melkproductie tot kaas. Hierdoor heb ik elke dag meer dan 1.000 liter wei als nevenproduct ter beschikking. Kan ik deze verse wei op mijn eigen bedrijf valoriseren als voeder voor mijn melkkoeien?

Open nok in een melkveestal
Ik plan een nieuwe 6-rijige melkveestal te bouwen van 40 m breed. De stal staat perfect: met de lange kant naar het zuidwesten en beide zijwanden worden van netten voorzien voor dwarsventilatie. Welk type nok kiezen we best en waar dienen we rekening mee te houden?

Enten van luzernezaad
Ik overweeg om luzerne te zaaien als invulling van het ecologisch aandachtsgebied (EAG) en om meer eiwit zelf te telen. Moet ik het luzernezaad ook enten als ik het zaai na erwten of andere vlinderbloemigen? Zijn er andere belangrijke aandachtspunten voor deze teelt?

Omgevingsmastitis bij melkvee
Ik heb in mijn ligboxenstal nogal wat last van mastitis bij de koeien. Volgens de dierenarts komt het door omgevingsbacteriën. Als strooisel gebruik ik nu zaagsel gemengd met gebluste kalk. Wat is het beste strooisel om mastitis te vermijden?

Verlichting in melkveestallen
Bij het uittekenen en inrichten van onze nieuwe stal hebben we enkele vragen over verlichting. Hoe zit het met de kleur van het licht tijdens de lichtperiode en tijdens de donkere periode? Is naast de lumen/watt ook de kleur van het licht belangrijk?

Meer vragen  
Strooisel voor diepstrooiselboxen Waterbedden of koematrassen
Kuiladditieven voor gras Witte klaver in grasklaver
Vals-positieve resultaten Delvotest®T Schuimvorming op mest
Biest en biestvervangers Afbouw krachtvoergift
Ventilatie melkveestallen