RUNDVEELOKET

Het Rundveeloket beantwoordt uw vragen rond rundveehouderij:

  • Objectief en deskundig
  • Voor iedereen in de rundveesector
  • Gefaciliteerd door een netwerk aan experts

 

Stel hier uw vraag

Overzicht recente vragen

Omgevingsmastitis bij melkvee

Ik heb in mijn ligboxenstal nogal wat last van mastitis bij de koeien. Volgens de dierenarts komt het door omgevingsbacteriën. Als strooisel gebruik ik nu zaagsel gemengd met gebluste kalk. Wat is het beste strooisel om mastitis te vermijden?

Verlichting in melkveestallen

Bij het uittekenen en inrichten van onze nieuwe stal hebben we enkele vragen over verlichting. Hoe zit het met de kleur van het licht tijdens de lichtperiode en tijdens de donkere periode? Is naast de lumen/watt ook de kleur van het licht belangrijk?

Strooisel voor diepstrooiselboxen

Welke types strooisel kan ik gebruiken om diepstrooiselboxen te vullen? Wat zijn hierbij de aandachtspunten om rekening mee te houden? 

Waterbedden of koematrassen

Ik twijfel over de aankoop van waterbedden of koematrassen in de ligboxen. Wat is er over dergelijke ligbedden al bekend en waar dien ik op te letten?

Kuiladditieven voor gras

Er is een groot gamma aan kuiladditieven voor gras op de markt. Veel firma's maken een onderscheid tussen producten voor nat gras, droog gras, najaarsgras, ... Maar hoe kan je de verschillende kuiladditieven vergelijken? Wanneer gebruik je een bepaald type product en is dat ook altijd zinvol?

Witte klaver in grasklaver

Naast het advies om in een teelt grasklaver voldoende klaver in de percelen te bekomen en te behouden zit ik meermaals met een totaal ander probleem. De percelen worden overwoekerd door de witte klaver en praktisch al het Engels raaigras is verdwenen, zodat ik hier onvoldoende opbrengst van deze maaiweide verkrijg. Wat raadt u mij aan?

Vals-positieve resultaten Delvotest®T

Bij het testen op residuen van antibiotica in de melk met de Delvotest®T blijven de resultaten vaak langdurig positief, zonder aanwijsbare reden. Wat veroorzaakt vals-positieve resultaten en wat kan ik er op mijn bedrijf aan doen om ze te vermijden?

Schuimvorming op mest

Welke factoren beïnvloeden schuimvorming op mest en wat kan er preventief of curatief aan gedaan worden om dit probleem te vermijden of te minimaliseren?

Biest en biestvervangers

Kunnen biestvervangers een alternatief of aanvulling vormen voor echte biest bij het opfokken van kalveren? Hoe kan ik mijn biestmanagement verbeteren?

Afbouw krachtvoergift

Wat is de beste manier om (naar het eind van de lactatie) de krachtvoergift af te bouwen? Bestaat hierover wetenschappelijke kennis en wat is in de praktijk de beste methode?

Ventilatie melkveestallen

Wat zijn de aandachtspunten bij het installeren van mechanische ventilatie in een melkveestal? Wat zijn de voor- en nadelen bij horizontale of verticale luchtstromen?