RUNDVEELOKET

Tools

Algemeen

 

Melkvee

Praktijktool - Selectief droogzetten (M-team UGent)

Selectief droogzetten bestaat erin enkel de geïnfecteerde koeien met langwerkende antibiotica droog te zetten; de niet-geïnfecteerde dieren worden niet met antibiotica behandeld maar dienen (extra) beschermd te worden tegen nieuwe uierinfecties via optimalisatie van het droogstandsmanagement (huisvesting, voeding, vaccinatie…) en het inbrengen van een inwendige speenafsluiter. Op goed geleide melkveebedrijven waar een lage infectiedruk heerst is selectief droogzetten een optie.

Het M-team UGent ontwikkelde een educatieve module waarmee u kan nagaan in hoeverre uw bedrijf in aanmerking komt om koeien selectief droog te zetten. Daarnaast kan per individuele koe op basis van de MPR-gegevens ingeschat worden hoe groot de kans is dat ze op het einde van de lactatie geïnfecteerd is met een schadelijke mastitisverwekker. Deze informatie helpt om in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts de juiste droogzetbeslissing te nemen.

Routeplanner Melkvee (2018, ILVO, Inagro, Boerenbond, Provincie Antwerpen, DL&V)

De tool 'Routeplanner Melkvee' geeft je een zicht op de keuzes voor de melkveetak op je bedrijf die leiden tot optimale economische bedrijfsprestaties. Is het voor jou interessant om uit te breiden of net niet? Is grond pachten vanuit economisch oogpunt interessant? Hoe hoog mag de pachtprijs zijn? Is het aankopen van maïs een optie, en tegen welke prijs? En wat met de externe opfok van jongvee? Routeplanner Melkvee geeft je een antwoord op deze en andere vragen.

Praktijktool SMART Melken: Via het rantsoen de milieu-impact van je bedrijf verlagen?

Vind met deze tool een strategie om de milieu-impact van je bedrijf te verlagen! ILVO en Innovatiesteunpunt sloegen in het project SMART Melken de handen in elkaar op zoek naar een strategie op basis van verschillende rantsoenen en additieven om de milieu-impact te verlagen. Uiteraard was er oog voor het economisch plaatje: extra kosten en invloed op melkproductie worden meegeteld. Met deze handige tool vind je snel een strategie die bij jouw bedrijf past.

Vleesvee