RUNDVEELOKET

Efficiëntere koeien

 

 

 


Praktijkcase efficiënter krachtvoedergebruik

Op een melkveebedrijf wordt gebruik gemaakt van twee types krachtvoercurves. Pas gekalfde koeien volgen de zogenaamde ‘voercurve’, onafhankelijk van hun melkproductie, tot een vast aantal dagen na kalven. Daarna schakelen ze over op de ‘melkcurve’ (doorgaans rond 70 tot 80 dagen), waarbij de krachtvoergift wordt afgesteld op hun melkproductie. In twee praktijkproeven uitgevoerd door Inagro werd onderzocht of koeien efficiënter omgaan met hun voeder wanneer het krachtvoerschema in de melkrobot wordt aangepast. Op vier bedrijven werd de omschakeling van voer- naar melkcurve vervroegd naar 50 dagen na kalven. Op zes bedrijven werd het krachtvoerschema aangepast, zodat de krachtvoerverstrekking werd opgebouwd met maximum 1 kg krachtvoer per 3 kg melk. Wil je meer weten over de resultaten van deze praktijkcase of wil je tips rond krachtvoederbesparing op jouw melkveebedrijf? Bekijk dan zeker dit filmpje of lees onderstaand artikel!

 


Dierproef met pensadditieven

Verteringsenzymen (zoals α-amylase) en plantenextracten (zoals essentiële oliën) kunnen de penswerking en de microbiële eiwitproductie stimuleren. Om te onderzoeken of deze pensadditieven de stikstofefficiëntie van melkkoeien kunnen verbeteren als een laag eiwit rantsoen (15,3%) gevoederd wordt, werd een dierproef uitgevoerd met 39 melkkoeien in de ILVO-onderzoekstal. Tijdens de behandelperiode kreeg de controlegroep het rantsoen zonder additieven, een tweede groep kreeg het controlerantsoen met toevoeging van 14 g α-amylase enzym per koe per dag (Ronozyme Rumistar, DSM) en een derde groep kreeg het controlerantsoen met 2,5 g essentiële oliën per koe per dag (Crina Ruminant Protect, DSM). Wil je meer weten over de resultaten van deze dierproef, lees dan zeker dit artikel.