RUNDVEELOKET

Dieromgeving

Algemeen

Buitenlopende runderen: hitte beïnvloedt comfort en melkproductie (2015, Eva Van Laer, ILVO)
Zowel melk- en vleesvee als robuuste runderrassen in natuurgebieden hebben baat bij beschutting wanneer er buiten extreme gevoelstemperaturen heersen. Dat concludeert ILVO-UGent onderzoeksters Eva Van Laer uit haar doctoraatsstudie. Melk- en vleesvee dat blootgesteld wordt aan hitte ervaart fysieke ongemakken en gaat bijvoorbeeld zichtbaar hijgen en kwijlen. Bij melkkoeien daalt de melkproductie tot 1 liter minder per dag.

Hittestress bij rundvee (M-News juni 2009, M-Team / UGent)
5 concrete tips om warme dagen (>21°C) ook aangenaam te maken voor uw koeien!

Melkvee

Webinar-reeks: Hittestress herkennen en voorkomen (Koesensor en Zoetis, 2020)
Als de temperatuur stijgt, stijgt ook het risico op hittestress bij melkvee. Hittestress heeft niet alleen een invloed op de melkproductie en de gehalten maar ook op de gezondheid en de vruchtbaarheid van uw dieren. Hoe weet je wanneer je dieren hittestress ervaren? Kan je aan de hand van sensordata nagaan of de koeien last hebben van de warmte? En wat kan je als melkveehouder doen om hittestress te voorkomen en de gevolgen te beperken? Om u hierop een antwoord te geven, organiseerde het kennisplatform Koesensor in samenwerking met Zoetis drie webinars:

Vleesvee