RUNDVEELOKET

Vruchtbaarheid

Algemeen

 

Melkvee

Vruchtbaarheid bij melkvee (2015, Dept. LV)
De vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee is een gevoelig punt, maar blijft wel essentieel voor goede economische resultaten. In deze brochure worden de verschillende facetten van vruchtbaarheid bij melkvee belicht: het verband tussen vruchtbaarheid en economie, de relatie tussen vruchtbaarheid en voeding, de diergeneeskundige aspecten en genetica. Ook wordt een overzicht gegeven van tal van vruchtbaarheidsproblemen en de mogelijkheden deze te voorkomen door preventieve maatregelen of te behandelen.

Vleesvee