RUNDVEELOKET

Algemeen

Abortus bij geiten (Vakblad Geitenhouderij, februari 2018)
Drachtige geiten kunnen hun lammeren verwerpen. Dit artikel beschrijft de verschillende mogelijkheden van abortusdiagnostiek en hoe u de kans op het stellen van een diagnose kunt vergroten. Tevens worden de meest aangetoonde abortusverwekkers bij geiten in Nederland beschreven.

Geiten apart zetten bij moeizaam aflammeren (Vakblad Geitenhouderij, april 2016)
De laatste jaren hebben steeds meer geiten last van clostridiumbesmettingen in de baarmoeder na het aflammeren. Wat zijn nou de oorzaken en hoe kun je het voorkomen?

Scorekaart voor gezondheid bij geiten (Louis Bolk Instituut)
Deze kaart helpt om met een andere bril naar uw geiten te kijken. In vijf stappen krijgt u een indruk van de situatie op uw bedrijf. In het midden staat de gewenste situatie in groen. Aan weerszijden staan afwijkingen van de gewenste situatie.

De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel (Louis Bolk Instituut, maart 2008)
De productiviteit van de veestapel heeft een grote invloed op de kostprijs per liter melk. De gezondheidsstatus van die veestapel is naast genetica een belangrijke factor bij de productiviteit. Drie biologische melkgeitenbedrijven besloten in 2005 en 2006 hun zieke veestapel volledig te vervangen door een nieuw op te fokken kudde. De kosten van deze wissel van veestapel zijn in dit rapport in beeld gebracht.

Bulten bij geiten (Gezondheidsdienst voor Dieren, februari 2015)
Regelmatig krijgen medewerkers van de Gezondheidsdienst voor Dieren de volgende vraag “We hebben geiten met bulten, wat moeten we nu doen?” Zo’n vraag zonder nader onderzoek beantwoorden is lastig, want bulten kunnen gevuld zijn met pus, bloed, vocht of weefsel.

Het effect van pre- en probiotica op de groei en gezondheid van geitenlammeren (Louis Bolk Instituut, augustus 2008)
In dit praktijkonderzoek kregen drie groepen geitenlammeren verschillende behandelingen, voornamelijk in de melkperiode. Twee groepen kregen een weerstandverhogend middel met de melk toegediend, te weten een pro- of prebiotica. Een derde groep kreeg geen weerstandverhogend middel en diende als
controlegroep. De weerstandverhogende middelen hadden niet het verwachte effect op groei en gezondheid van geitenlammeren.

Ziekten

Paratuberculose in (melk)geiten (Wageningen University and Research, 2017)
Paratuberculose is een langzaam voortschrijdende, infectieuze ontsteking van de dunne darm van herkauwers. De verwekker is Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (afgekort: Map). Paratuberculose bij melkgeiten is lastig te bestrijden. In Nederland is bijna 80 procent van de bedrijven met melkgeiten besmet; per bedrijf is gemiddeld ruim 4,5 procent van de melkgeiten besmet. Een aanpak die gegarandeerd leidt tot een paratuberculose vrij bedrijf bestaat (nog) niet. In deze brochure vatten we de belangrijkste nieuwe inzichten voor u samen en gaan we in op toepassingsmogelijkheden in de praktijk.

Salmonellose bij geiten (Vakblad Geitenhouderij, augustus 2016)
Infecties met salmonella-bacteriën komen zowel bij mens als dier regelmatig voor. In de geitenhouderij is het een niet vaak geziene of vastgestelde aandoening. Ook is er in de wetenschappelijke literatuur niet veel over geschreven. Maar in de afgelopen twee jaar heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren met pathologisch onderzoek op een aantal melkgeitenbedrijven bij de lammeren in de opfok salmonellose vastgesteld.

Parasieten

Leverbotslak zorgt voor problemen bij geiten (Vakblad Geitenhouderij, juni 2017)
De afgelopen periode is GD door enkele geitenbedrijven benaderd in verband met ernstige leverbotproblemen. Door in kaart te brengen waar de tussengastheren, de leverbotslakjes (Galba truncatula), zich bevinden, is het mogelijk om de bedrijven gericht te adviseren over hoe zij in de toekomst ernstige leverbotproblemen en sterfte kunnen voorkomen.

Wormbeheersing bij biologische melkgeiten (Universiteit Utrecht & louis Bolk Instituut)
Overzicht van enkele praktische aanbevelingen om de wormdruk bij biologische melkgeiten te beheersen: Preventie van insleep van maagdarmwormen via aankoop, Preventie door graslandmanagement, Controle van besmetting in augustus door mestonderzoek, Ontworm in droogstand op basis van eitelling en
larvenkweek.

Uitwendige parasieten bij geiten (Vakblad Geitenhouderij, juni 2013)
Uitwendige parasieten of ectoparasieten veroorzaken vaak huidafwijkingen die (meestal) gepaard gaan met ernstige jeuk. Deze aandoeningen kunnen leiden tot achteruitgang van de conditie en de melkproductie van de geit. Bestrijding en behandeling van ectoparasieten is niet eenvoudig. Veel middelen zijn niet geregistreerd voor gebruik bij geiten en zeker niet bij geiten die melk voor menselijke consumptie produceren. Insleep voorkomen is daarom van groot belang.

Uiergezondheid

Uiergezondheid bij melkgeiten (Vakblad Geitenhouderij, augustus 2019)
Zichtbare mastitis komt bij geiten weinig voor, maar over blauwuier komen geregeld vragen binnen bij GD. Ook doen geitenhouders regelmatig navraag over de hoogte van het celgetal en kiemgetal. Bij het oplossen van een kiemgetalprobleem wordt er met een schuin oog gekeken naar de uiergezondheid van de geiten. Genoeg redenen dus om dieper op dit onderwerp in te gaan.