RUNDVEELOKET

Algemeen

Vitaliteit bij pasgeboren kalveren (EU-project BovINE, ILVO/UGent, 2021)
Deze folder geeft een overzicht van aandachtspunten waarop gelet moet worden tijdens de partus en bij pasgeboren kalveren om hun vitaliteit in te schatten en gezondheidsproblemen te voorkomen. Verder bespreken we ook hoe een optimaal biestmanagement eruitziet en wat daarbij extra aandachtspunten zijn bij vleesvee.

Preventie en bestrijding van kalverdiarree (Landbouw & Techniek juni 2009, Vanessa Meganck, UGent)
Kalveren vormen de toekomst van het rundveebedrijf. Een goede opfok is strikt noodzakelijk wil men bereiken dat de dieren afkalven op een leeftijd van 24 maanden. In deze goede opfok, speelt de gezondheid van de kalveren een doorslaggevende rol. Terwijl griepproblemen vooral voorkomen bij kalveren die ouder zijn dan drie à vier maanden, bedreigen diarreeproblemen vooral pasgeboren kalveren en kalveren van enkele weken oud.

Longproblemen controleren met minder antibiotica (presentatie UGent, Bart Pardon, januari 2020)
Hoe kunnen we longproblemen bij kalveren controleren met minder antibiotica? Beter en gerichter voorkomen en behandelen vormen de basis.

Melkvee

Preventie en ziekten bij opfok van jongvee voor de melkveehouderij (2005, Dept. LV)
Overzicht van de belangrijkste dierziekten die vooral voor de opfok van jongvee belangrijk zijn. Iedere ziekte wordt uitgebreid besproken en er wordt ook ingegaan op de verschillende behandelmethoden en preventieve maatregelen. Meest voorkomende ziekten bij kalveropfok: bacteriële infecties (E. coli, salmonella, para-tuberculose), virale infecties (rota/corona, BVD, IBR), parasietaire aandoeningen (cryptosporidiose, coccidiose, maagdarm- en longwormen, leverbot, Neospora caninum).

Embryonale ontwikkeling en gezondheid van het kalf tijdens de dracht (Studiedag JongLeven 9/10/2018, Karel Verdru, UGent)
Verschillende factoren beïnvloeden de groei en ontwikkeling van het kalf tijdens de dracht en hebben ook gevolgen voor de latere productie en gezondheid van de dieren. Op een modern melkveebedrijf wordt efficiënt grote hoeveelheden melk geproduceerd. Veel energie gaat dus naar groei van vaarzen en melkproductie van meerdere koeien terwijl ze drachtig zijn. Energie die dus niet beschikbaar is voor de groei en ontwikkeling van het ongeboren kalf. Het is daarom belangrijk om de drachtige koeien optimaal te managen.

Vleesvee