RUNDVEELOKET

Melkkwaliteit

Algemeen

Melkkwaliteit in Vlaanderen: Jaarverslag MCC 2018
De hoge bacteriologische kwaliteit weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van amper 10.600 per ml en een gemiddeld coligetal van 10,8 per ml. Bovendien duidt het gemiddeld celgetal op een relatief gunstige situatie wat de uiergezondheid betreft. Door jarenlange intense controle op antibioticaresiduen in de melk werden nog in amper 0,025% van de 611.088 melkleveringen residuen aangetoond. Dit speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitsperceptie van de consument. Op maandbasis blijven meer dan 97% van de melkveebedrijven aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen (bedrijven zonder “strafpunten”).

Melkvee

 

Vleesvee