RUNDVEELOKET

Andere Ruwvoeders

Eiwithoudende gewassen

Brochure - Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen in lokale teelt (LCV, maart 2023)
Het demonstratieproject ‘Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt’ onderzocht de mogelijkheden van veldbonen als eiwitaanbrenger en ter vervanging van soja, in rantsoenen op melkveebedrijven. Er werd daarbij gekeken naar zowel de teelt, de na-oogsttechnologie als de implementatie in rundveerantsoenen. Deze brochure bevat de resultaten van de teelttechnische aspecten die via demovelden werden opgevolgd en van een voederproef met melkvee. Daarnaast wordt ook de opgedane kennis rond het toasten van veldbonen en het gebruik van veldbonen op praktijkbedrijven gedeeld.

Vlinderbloemigen zaaien in het voorjaar + Luzerne: Effecten van maaifrequentie  (ILVO, mei 2019)
Deel I: Vlinderbloemigen in het voorjaar: Erwten als dekvrucht - In welke mate kan het gebruik van de dekvrucht voedererwt een meerwaarde zijn in de installatie van mengsels van vlinderbloemigen en mengsels van gras-vlinderbloemigen in het voorjaar?

Deel II: Luzerne: Effecten van maaifrequentie - In welke mate heeft het verlagen van de maaifrequentie van reinteelt luzerne een invloed op de persistentie van de luzerne, de gewasopbrengst en de voederwaarde?

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen (Boer en Tuinder januari 2019, Matthieu Frijlink en Thijs Vanden Nest)
Vlinderbloemigen kunnen rekenen op een groeiende interesse van rundveehouders. Naast de verplichte gewasdiversificatie in het kader van de vergroening en een aantrekkelijke premie kunnen deze gewassen ook enkele sterke teelt- en voedertechnische troeven op tafel leggen. Ook draagt de lokale productie van eiwit bij aan een duurzamere rundveehouderij.

Welke eiwithoudende gewassen kunnen interessant zijn op een rundveebedrijf? (Presentatie juni 2016, Alex De Vliegher, ILVO)
In deze presentatie worden de belangrijkste voor- en nadelen van verschillende eiwithoudende gewassen op een rijtje gezet: gras, grasklaver, klaver, luzerne, lupinen, erwten en veldbonen. Ook komen tal van teeltechnische aspecten aan bod.

Teelt van zonnebloemen als ruwvoeder? (Stiel november 2014, johan De Boever, ILVO)
Waarom zou je zonnebloemen telen? Voor de olie? Voor de pitten? En hoe pak je dit best aan? Ondanks de landschappelijke meerwaarde kunnen we samenvattend stellen dat de teelt van zonnebloemen voor ruwvoeder weinig perspectieven heeft in Vlaanderen.

Handboek luzerne - Luzerne als voedergewas (Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), 1999)
Het handboek “Luzerne als voedergewas” is bedoeld om de kennis uit vroegere jaren en de opgedane kennis en ervaringen met luzerne op zandgrond in de negentiger jaren op een overzichtelijke manier samen te brengen. Dit handboek biedt onder andere informatie over de bemesting, teelt, oogst, opbrengst, conservering en de voeding van luzerne.

V/A: Enten van luzernezaad (Rundveeloket, 5/07/2019)
Het enten van luzerne is heel belangrijk. De bacteriën waarmee geënt wordt, Rhizobium Meliloti, halen stikstof uit de lucht en stellen deze beschikbaar voor de plant. Deze relatie is soortspecifiek, dus elke vlinderbloemige heeft zijn eigen type bacterie. In percelen waar lange tijd geen luzerne heeft gestaan, zijn deze bacteriën specifiek voor luzerne nauwelijks nog aanwezig.

Nuttige links

Teelthandleidingen:

Overige links: