RUNDVEELOKET

Andere Ruwvoeders

Eiwithoudende gewassen

Vlinderbloemigen zaaien in het voorjaar + Luzerne: Effecten van maaifrequentie  (ILVO mei 2019)
Deel I: Vlinderbloemigen in het voorjaar: Erwten als dekvrucht - In welke mate kan het gebruik van de dekvrucht voedererwt een meerwaarde zijn in de installatie van mengsels van vlinderbloemigen en mengsels van gras-vlinderbloemigen in het voorjaar?

Deel II: Luzerne: Effecten van maaifrequentie - In welke mate heeft het verlagen van de maaifrequentie van reinteelt luzerne een invloed op de persistentie van de luzerne, de gewasopbrengst en de voederwaarde?

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen (Boer en Tuinder januari 2019, Matthieu Frijlink en Thijs Vanden Nest)
Vlinderbloemigen kunnen rekenen op een groeiende interesse van rundveehouders. Naast de verplichte gewasdiversificatie in het kader van de vergroening en een aantrekkelijke premie kunnen deze gewassen ook enkele sterke teelt- en voedertechnische troeven op tafel leggen. Ook draagt de lokale productie van eiwit bij aan een duurzamere rundveehouderij.

Welke eiwithoudende gewassen kunnen interessant zijn op een rundveebedrijf? (Presentatie juni 2016, Alex De Vliegher, ILVO)
In deze presentatie worden de belangrijkste voor- en nadelen van verschillende eiwithoudende gewassen op een rijtje gezet: gras, grasklaver, klaver, luzerne, lupinen, erwten en veldbonen. Ook komen tal van teeltechnische aspecten aan bod.

Teelt van zonnebloemen als ruwvoeder? (Stiel november 2014, johan De Boever, ILVO)
Waarom zou je zonnebloemen telen? Voor de olie? Voor de pitten? En hoe pak je dit best aan? Ondanks de landschappelijke meerwaarde kunnen we samenvattend stellen dat de teelt van zonnebloemen voor ruwvoeder weinig perspectieven heeft in Vlaanderen.

Nuttige links

Teelthandleidingen:

Overige links: