RUNDVEELOKET

Voederbieten

Algemeen

ILVO Rassenlijst Voederbieten (ILVO, 2024)
Voederbietenrassen vertonen onderling nog steeds grote verschillen. Als landbouwer is het verstandig om je rassenkeuze af te stemmen op je eigen bedrijfssituatie. Wat een goed ras is voor jouw buur, is niet noodzakelijk ook voor jou een goede keuze. Informeer je goed, bestudeer de verschillende kenmerken van de rassen en bepaal welke belangrijk zijn voor jouw situatie. Een gouden tip: baseer je keuze uitsluitend op meerjarige cijfers, afkomstig van onafhankelijke (niet-commerciële) bronnen. De jaarlijkse update van de ILVO-rassenlijst vormt een uitstekende bron van informatie.

Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017, Landbouwcentrum voor Voedergewassen)
De laatste jaren wordt een verdere heropleving van de teelt van voederbieten vastgesteld, onder meer door de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020, waarbij voederbieten een interessante optie zijn als derde teelt naast gras en maïs op melkveebedrijven. Voederbieten hebben immers heel wat voordelen: de hoogste energie-opbrengst per hectare, goede verteerbaarheid, bron van FOS en DVE, smakelijkheid, goed vanggewas, lange groeiperiode, ...

Presentatie Voederbieten (juni 2016, Alex De Vliegher)
In deze presentatie worden kort enkele belangrijke aspecten van voederbieten en de teelt, oogst en bewaring op een rijtje gezet.

V/A: Mengkuilen en gemengd inkuilen (21/01/2020, Rundveeloket)
In Nederland worden maïskuil, voordroogkuil en bijproducten soms gemengd en opnieuw ingekuild. Wat is de invloed hiervan op de voederwaarde en zijn er dingen waarop je zeker moet letten?

V/A: Mengkuilen met voederbieten (Rundveeloket, 28/01/2021)
Gemengd inkuilen met drogere producten laat toe voederbieten jaarrond te bewaren en verliezen te beperken. Daarnaast blijft de extra arbeid beperkt en kan een mengkuil voedertechnisch beter aansluiten bij de behoeften van de koeien. Omdat de suiker van de bieten in de mengkuilen grotendeels wordt gefermenteerd vermijdt je het risico op een te suikerrijk rantsoen.

Melkvee

 

Vleesvee