RUNDVEELOKET

Mastitis

Spoedcursus uiergezondheid

Video: Spoedcursus uiergezondheid en mastitis: preventie, aanpak, eventuele behandeling, ...

Uierontsteking of mastitis komt regelmatig voor op Vlaamse melkveebedrijven. Deze ontstekingen bezorgen de melkkoeien last en betekenen ook een verliespost voor de melkveehouder. Daarnaast kan een goed management het gebruik van antibiotica in het kader van mastitisbehandeling, sterk reduceren. In deze ‘Spoedcursus uiergezondheid’ legt Igor Van Den Brulle  (UGent) uit wat mastitis (uierontsteking) precies is. Hij bespreekt uitgebreid hoe infecties zich in de stal en de koe verspreiden. Daarnaast geeft hij heel wat handige tips en tricks om mastitis te voorkomen en behandelen.

Mastitis en melkparameters

Video: Wat zijn de voordelen van het meten van de melkparameters? Hoe pakt men dit aan?

Mastitis (uierontsteking) kan op een melkveebedrijf zwaar wegen op de rendabiliteit. Een verlaagde melkproductie leidt tot gederfde inkomsten en daarnaast gaat een mastitisgeval ook gepaard met extra behandelkosten of zelfs afvoer van dieren. Om mastitisgevallen op te sporen kunnen diverse parameters in de melkproductie gemonitord worden. In deze workshop rond melkparameters en mastitis bespreekt Lore D’Anvers (KULeuven) het effect van mastitis op 3 melkparameters: de melkproductie, de elektrische geleidbaarheid en het celgetal. Ze illustreert ook hoe deze parameters gecombineerd en geïnterpreteerd dienen te worden om een goed mastitismanagement uit te werken.

Meer informatie of vragen?

Antwoorden op eerder gestelde vragen

Klik op de vragen om de antwoorden te lezen.

Een optimale uiergezondheid houdt in dat je maatregelen neemt om het ontstaan van nieuwe infecties tot een minimum te beperken en de duur van bestaande infecties in te korten. Die maatregelen zijn onder meer gericht op een goede melktechniek, het optimaliseren van het diercomfort en het droogzetmanagement. Het M-team van de universiteit van Gent maakte een tienpuntenplan op om tot een optimale uiergezondheid te komen. Meer info vind je via deze link.

Uierontsteking is één van de meest voorkomende en duurste aandoeningen bij melkvee. Zo goed als alle automatische melksystemen zijn uitgerust met sensoren voor de detectie van mastitis maar er bestaan ook systemen voor de conventionele melker. Hier vind je een overzicht van alle op de mark beschikbare sensoren voor de detectie van uierontsteking.

Uit een onderzoek uitgevoerd door Adriaens et al (2020) blijkt dat de melkverliezen en de hersteldynamiek tijdens verstoringen in de lactatie van melkkoeien afhankelijk zijn van de pariteit van de koe en het lactatiestadium. De hersteldynamiek geeft aan hoe een melkkoe reageert op uitdagingen en hoe vlot ze hiervan hersteld. Uit dit onderzoek blijkt dat ernstige afwijkingen van de normale melkgift vooral teruggevonden worden in de vroege lactatie en bij koeien die drie of meer keer kalfden. Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees dan hier verder.