RUNDVEELOKET

Bioveiligheid

Algemeen

Bioveiligheid op het rundveebedrijf (presentatie DGZ, 2018)
Bioveiligheid wordt doorgaans opgesplitst in twee delen: externe bioveiligheid (insleep) en interne bioveiligheid (versleep). Een betere bioveiligheid op het bedrijf levert gezondere dieren, beter technische resultaten en ook een verlaagd gebruik van antibiotica. Verbeteren van de bioveiligheid kan door de bedrijfsstatus in kaart te brengen, de grootste risico's te bepalen, gepaste maatregelen te plannen en uit te voeren en ten slotte te evalueren.

Principes van bioveiligheid op rundveebedrijven en gebruik van biocheck.ugent (presentatie UGent, Jeroen Dewulf/Bert Damiaans, januari 2020)
Het belang en de belangrijkste principes van bioveiligheid. Praktische aanpak van bioveiligheid op het rundveebedrijf. Biocheck.ugent: bepaal de bioveiligheidsscore van je bedrijf en vergelijk met de sectorgemiddelden. Voer de check op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld jaarlijks) uit en bekijk hoe de bioveiligheid op je bedrijf evolueert.

Biociden: nieuw Konkinklijk Besluit verplicht gebruikers tot online registratie
In het nieuw Koninklijk Besluit van 17 juni 2018 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden werden de verplichtingen herzien voor zowel verkopers als gebruikers van biociden die ingedeeld zijn in het gesloten circuit. Alle verplichtingen om originele en papieren documenten te verzenden worden opgeheven.

Voor de gebruikers geldt de registratieverplichting 31 december 2018, alsook de verplichting om jaarlijks het statuut als geregistreerd gebruiker te bevestigen via het online registratiesysteem (tegen 31 december). De verplichting om aangekochte en gebruikte hoeveelheden aan te geven wordt opgeheven. Voor de verkopers geldt de verplichting om jaarlijks aangifte te doen van de hoeveelheid biociden die ze in het afgelopen jaar hebben verkocht, en dit telkens tegen 31 december. Verder geldt voor hen ook de verplichting om op de verkoopfactuur en het kasticket het volgende te vermelden: “Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit.”

Gids voor goed gebruik van antibacteriële middelen in de rundveehouderij (2013, AMCRA)
Gids voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen in de rundveehouderij: algemene aanbevelingen met betrekking tot het correct en duurzaam toepassen van antibacteriële middelen in de rundveehouderij. Richtlijnen voor antibacteriële behandeling in de rundveehouderij ter bevordering van een verantwoord en voorzichtig gebruik van antibacteriële middelen, om op deze manier de selectie en verspreiding van antibacteriële resistentie tegen te gaan.

Brochure Bioveiligheid en Melkhygiëne - Varkens en Melkvee (2018, Dept. LV / PCV / PCR)
Brochure met de producten en toestellen, praktische fiches en artikels. Aanbevelingen over diverse bioveiligheidsaspecten en melkhygiëne: bedrijfstoegang, hygiënesluis, looplijnen, ongediertebestrijding, quarantaine, reinigen en ontsmetten, ...

Melkvee

AB Register: Handleiding melkvee (2018, AB Register vzw)
Vanaf 1 oktober 2018 is het registreren van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf verplicht en opgenomen in het IKM-lastenboek. Veehouders kunnen zich registreren in de databank van AB-Register. Hiervoor is een praktische handleiding uitgewerkt. Het registreren van de gebruikte antibiotica in AB-Register gebeurt door de verschaffer. Dit is meestal de bedrijfsdierenarts. Melkveehouders dragen wel de verantwoordelijkheid om na te gaan of de geregistreerde gegevens correct zijn.

Verantwoord gebruik van antibiotica in de melkveehouderij (2015, MCC)
Het antibioticagebruik in de veehouderij staat onder druk vanwege de maatschappelijke bezorgdheid rond resistentie tegen antimicrobiële middelen. De inzet van antimicrobiële middelen op melkveebedrijven concentreert zich voornamelijk rond uiergezondheidsproblemen en het preventief droogzetten van koeien. Het doel van deze brochure is melkveehouders vertrouwd maken met het belang en de toepassing van verantwoord antibioticagebruik.

Vleesvee

 

 

Video's

In het kader van de campagne "Preventieve gezondheidszorg in de veehouderij" van het Departement Landbouw & Visserij, werden onderstaande filmpjes gemaakt met tips over bioveiligheid en vaccinatiemanagement.

Deel 1 - Goede praktijken
Deel 2 - Vaccinatiemanagement
Deel 3 - Bioveiligheid