RUNDVEELOKET

Fokkerij

Algemeen

Lijst runderrassen (Levende Have)
Beknopte lijst van runderrassen met beperkte info per ras: melkrassen, vleesrassen dubbeldoelrassen, hobbyrassen en rassen voor natuurbeheer.

Fokkerij van runderen (Dept. LV)
Veefokkers die actief aan veeverbetering willen doen, kunnen zich aansluiten bij een erkende vereniging van rundveefokkers. De fokprogramma's van een dergelijke vereniging bevatten fokdoelstellingen, selectiemethoden en methoden voor de beoordeling van de genetische waarde van een fokdier. Basisvoorwaarde om mee te draaien in een fokprogramma en er de vruchten van te plukken, is de foktechnische gegevens (geboortegegevens, afstammingsgegevens, prestatiegegevens,…) van uw fokdieren overmaken aan deze vereniging.

Voortplantingstechnieken en erkende organisaties (Dept. LV)
Volgende centra voor voortplantingstechnieken runderen worden onderscheiden:

  • Spermacentra (KI-centra) winnen sperma en kunnen sperma verhandelen en insemineren
  • Spermaverdeelcentra kunnen enkel sperma verhandelen en insemineren
  • Spermaopslagcentra kunnen enkel sperma verhandelen.

Melkvee

Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf (2012, Dept. LV)
Uitgebreide brochure met theoretische en praktijkgerichte info over fokwaardeschatting van melkvee. Een uitgebreid overzicht van selectiekenmerken met hun erfelijkheidsgraad, genetische variatie en genetische correlatie. Daarnaast komen ook erfelijke gebreken en verschillende reproductietechnieken aan bod: kunstmatige inseminatie, embryotransplantatie, seksen en splitsen van embryo's, merkerselectie, klonen, ...

Handboek Melkveehouderij: Rundveeverbetering (2020/2021, Wageningen University & Research)
Uitgebreid hoofdstuk rond rundveeverbetering. Selectie van de gewenste fokdoelen en bijhorende selectiekenmerken levert de juiste stierkeuze. Uitgebreid overzicht van berekende en afgeleide fokwaarden voor melkvee: melkproductie, exterieur, melksnelheid, karakter, afkalfgemak, vruchtbaarheid, klauwgezondheid, voeropname, levensduur, uiergezondheid, lichaamsgewicht, ...

Simulatietool - Insemineer met het juiste rietje! (ILVO, Boerenbond - 2022)
Deze tool heeft tot doel de melkveehouders te ondersteunen bij het maken van hun inseminatiestrategie op het bedrijf. Er wordt op een eenvoudige wijze aangetoond wat de meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruik maakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen. Daarnaast kan de melkveehouder via 3 scenario's zelf de optimale situatie voor zijn bedrijf bekijken en bepalen.

Beslissen van kalf tot koe: Fokkerij (CRV, 2020)
Fokken is het vermeerderen van de veestapel door het selecteren van de juiste koeien en stieren, met als doel een nieuwe, betere generatie koeien. Van de ene koe of stier wil je een nakomeling, van de andere niet. Fokwaarden helpen bij deze selectie. Een fokwaarde is de geschatte erfelijke aanleg van een dier voor een bepaald kenmerk. Het is een onmisbaar hulpmiddel bij het maken van keuzes in de fokkerij.

Vleesvee

Karkasfokwaarden: Een verschil aan de haak (Presentatie november 2018, Wim Veulemans, CRV)
Vasthouden aan een bedrijfseigen fokdoel is belangrijk. Zo selecteer je de juiste stieren en kan je de juiste kruisingen maken. Maak gebruik van beschikbare (slacht)gegevens om ook bij moeders en dochters de juiste selectie ta maken. Groei is hierbij de motor van de rendabiliteit op een vleesveebedrijf en vruchtbaarheid stuurt mee. Artikel (6/5/2019)

Kruisingen bij vleesvee (2015, Departement Landbouw en Visserij)
Om genetische vernauwing te vermijden starten sommige veehouders met inkruisen van hun Belgisch Witblauwe veestapel met andere vleesrassen. In de meeste gevallen wordt er ingekruist met Franse vleesrassen, maar ook kruisingsstieren worden gebruikt. Kruisen biedt een aantal voordelen, maar de voordelen zijn sterk afhankelijk van meerdere factoren, in het bijzonder het kruisingsprogramma. In het eerste hoofdstuk van deze brochure wordt in gegaan op de wetenschappelijke principes van vleesveekruising. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de meest gebruikte vleesrassen. In het derde hoofdstuk leest u welke veerassen in de praktijk worden gekruist in ons land.