RUNDVEELOKET

Fokkerij

Algemeen

Lijst runderrassen (Levende Have)

Beknopte lijst van runderrassen met beperkte info per ras: melkrassen, vleesrassen dubbeldoelrassen, hobbyrassen en rassen voor natuurbeheer.

Melkvee

Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf (2012, DL&V)

Uitgebreide brochure met theoretische en praktijkgerichte info over fokwaardeschatting van melkvee. Een uitgebreid overzicht van selectiekenmerken met hun erfelijkheidsgraad, genetische variatie en genetische correlatie. Daarnaast komen ook erfelijke gebreken en verschillende reproductietechnieken aan bod: kunstmatige inseminatie, embryotransplantatie, seksen en splitsen van embryo's, merkerselectie, klonen, ...

Handboek Melkveehouderij: Rundveeverbetering (2019, Wageningen University & Research)

Uitgebreid hoofdstuk rond rundveeverbetering. Selectie van de gewenste fokdoelen en bijhorende selectiekenmerken levert de juiste stierkeuze. Uitgebreid overzicht van berekende en afgeleide fokwaarden voor melkvee: melkproductie, exterieur, melksnelheid, karakter, afkalfgemak, vruchtbaarheid, klauwgezondheid, voeropname, levensduur, uiergezondheid, lichaamsgewicht, ...

Vleesvee

Karkasfokwaarden: Een verschil aan de haak (Presentatie november 2018, Wim Veulemans, CRV)

Vasthouden aan een bedrijfseigen fokdoel is belangrijk. Zo selecteer je de juiste stieren en kan je de juiste kruisingen maken. Maak gebruik van beschikbare (slacht)gegevens om ook bij moeders en dochters de juiste selectie ta maken. Groei is hierbij de motor van de rendabiliteit op een vleesveebedrijf en vruchtbaarheid stuurt mee. Artikel (6/5/2019)