RUNDVEELOKET

Melk- en Vleesproductie

Melkproductie

Levensproductie bij melkvee (2016, Dept. LV)
Op de Vlaamse melkveebedrijven wordt jaarlijks ruim 30% van de melkkoeien vervangen. Dit betekent dat heel wat melkkoeien niet meer dan drie keer kalven. Een melkkoe bereikt echter pas haar topproductie vanaf haar derde lactatie. Dit betekent dat het overgrote deel van de melkkoeien deze topproductie nooit bereikt. Dit heeft een negatieve invloed op de rendabiliteit van het bedrijf. Ook de behoefte aan extra jongvee bij hogere vervanging beïnvloedt de rendabiliteit van het bedrijf negatief. In deze brochure worden de verschillende factoren en maatregelen besproken bijdragen tot het behalen van een hoge levensproductie.

Ruwvoedermelkproductie en zijn economische impact (2012, Dept. LV)
Eigen winning van voldoende kwaliteitsruwvoeders blijkt van doorslaggevend belang op een melkveebedrijf. De parameter ruwvoedermelkproductie blijkt een van de belangrijke factoren ter verklaring van de inkomensverschillen bij melkveebedrijven. In een eerste deel van deze brochure worden opbrengsten en kosten vergeleken tussen bedrijven met een hoge en een lage ruwvoermelkproductie. In een tweede deel worden de basisprincipes voor een goede ruwvoederwinning kort weergegeven.

Melk sturen in de praktijk (presentatie 2012, Milk@vice)
Om de melkproductie te optimaliseren is bijsturen vaak noodzakelijk. Omdat de melkproductie wordt beïnvloed door een brede waaier aan factoren in de koe en in haar omgeving, is het monitoren van deze factoren nodig om de juiste bijsturingen te kunnen doen. In deze presentatie wordt ingegaan op de mogelijkheden om de melkproductie bij te sturen op basis van melkgegevens (MCC, MPR, melkmachine).

Vleesproductie

Karkasclassificatie rundvee (Dept. LV)
Sommige slachthuizen zijn verplicht de karkassen van de geslachte runderen die ten minste 8 maanden oud zijn in te delen volgens een indelingsschema dat vastgesteld is door de Europese Unie. Erkende classificeerders voeren de indeling uit. Het slachthuis moet aan de leverancier van de geslachte runderen alle informatie over de indeling en weging bezorgen. De producent van de geslachte runderen kan alle informatie van zijn geslachte runderen krijgen via de website van de vzw IVB. Het departement Landbouw en Visserij controleert de toepassing van de wetgeving en wordt hierin bijgestaan door de vzw Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) en de cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de Universiteit Gent.