RUNDVEELOKET

Biologisch Rundvee

Biologisch Rundvee

Algemeen

De biologische landbouw in Vlaanderen: 2017 (2018, Dept. LV)
Deze brochure geeft een overzicht van de stand van zaken in de biologische landbouw in Vlaanderen: evolutie van het areaal en het aantal bedrijven, prijzen van biologische producten en financiële ondersteuning door de overheid. Ook de evolutie in de consumptie van biologische producten wordt behandeld.

Melkvee

 

Vleesvee