RUNDVEELOKET

Biologisch Rundvee

Biologisch Rundvee

Algemeen

De biologische landbouw in Vlaanderen: 2017 (2018, Dept. LV)
Deze brochure geeft een overzicht van de stand van zaken in de biologische landbouw in Vlaanderen: evolutie van het areaal en het aantal bedrijven, prijzen van biologische producten en financiële ondersteuning door de overheid. Ook de evolutie in de consumptie van biologische producten wordt behandeld.

Omschakelen naar biologische productie: Iets voor mij? (Boerenbond, ABS, Bioforum)
Algemene informatie voor wie overweegt te starten met biologische productie. Inzicht verwerven en kansen zien en benutten zijn maar enkele van de handige tips in deze brochure voor de bio-producent in spe.

Melkvee

Omschakelen naar biologische productie: melkveehouderij (Boerenbond, ABS, BioForum)
In deze brochure krijg je een overzicht van de belangrijkste veranderingen die op en rond je bedrijf uitgewerkt moeten worden voor een succesvolle omschakeling naar biologische melkproductie.

Omschakeling naar biologisch melkvee
Deze brochure overloopt stap per stap hoe je van een gangbaar melkveebedrijf kan omschakelen naar een biologisch melkveebedrijf.

Brochure omschakeling melkvee - Bioforum
Deze brochure werd opgesteld door Bioforum en toont hoe je omschakelt van gangbaar naar biologische melkproductie.

Vleesvee

Praktijkgids voor de biologische vleesveehouder (Dept. LV, 2021)
Deze praktijkgids brengt bestaande informatie en knowhow samen, om zo de leerkosten voor de biologische vleesveehouders te verminderen. Enerzijds om de gangbare vleesveehouder een beter idee te geven van wat een omschakeling naar biologische landbouw zou kunnen inhouden. Anderzijds om de biologische of omschakelende vleesveehouder te ondersteunen knelpunten in de bedrijfsvoering aan te pakken en opportuniteiten te grijpen.

Omschakelen naar biologische productie: vleesveehouderij (Boerenbond, ABS, BioForum)
In deze brochure krijg je een overzicht van de belangrijkste veranderingen die op en rond je bedrijf uitgewerkt moeten worden voor een succesvolle omschakeling naar biologische rundvleesproductie.

Brochure omschakeling vleesvee - Bioforum
Deze brochure werd opgesteld door Bioforum en toont hoe je omschakelt van gangbaar naar biologische rundvleesproductie.