RUNDVEELOKET

Biologisch Ruwvoer

Algemeen

 

Gras en Grasklaver

Handboek grasklaver: Teelt en voeding van grasklaver onder biolgische omstandigheden (2004, Louis Bolk Instituut)
Klaver is de groene motor voor de biologische melkveehouderij en belangrijk voor alle duurzame landbouw die de bemesting verdergaand beperkt. In dit handboek zijn jarenlange ervaringen met de biologische teelt van grasklaver samengebracht: voor- en nadelen, eigenschappen, zaaien, beheer, voederwinning, vervoedering, ...

Bemesting voor goede grasklaver (2007, Louis Bolk Instituut)
Op veel biologische melkveebedrijven staat het eiwitgehalte in de kuilen onder druk. Lagere klaveraandelen door weersinvloeden zijn slechts gedeeltelijk de oorzaak. Veel problemen met klaver komen door een te lage pH en een slechte kalivoorziening. De bemestingsplanner is hierbij een nuttig hulpmiddel.

Eiwitbenutting van grasklaver in het najaar (2005, Louis Bolk Instituut)
De eiwitarme voorjaarssnede wordt in de stalperiode vaak samen met een ander eiwitarm product gevoerd, zoals maïs en gehele plant silage (gps). Hierdoor ontstaat vaak een eiwittekort terwijl er in de nazomer een overschot aanwezig is. Het eiwit aanbod kan beter verdeeld worden door in het najaar minder te weiden en meer grasklaver te winnen. Deze eiwitrijke kuilen kunnen dan tijdens de stalperiode of het voorjaar opgevoerd worden.

Voederbieten

De teelt van voederbieten op het biologisch bedrijf (2006, ILVO)
In deze brochure wordt de teelttechniek en oogst van voederbieten op een biologisch landbouwbedrijf uiteengezet. Daarnaast komt ook de inpassing van de voederbieten in het rantsoen van het rundvee (melkvee of vleesvee) aan bod.