RUNDVEELOKET

 

Stappenplan Selectief Droogzetten in Vlaanderen

Logo M-Team UGent

"Selectief droogzetten" bestaat erin enkel de geïnfecteerde dieren (en dan vooral deze geïnfecteerd met een schadelijke kiem) op het moment van droogzetten met langwerkende antibiotica te behandelen. De niet-geïnfecteerde dieren worden beschermd tegen nieuwe infecties door niet-antibiotica-houdende producten en andere preventieve maatregelen.

Recent werd een plan van aanpak voor Vlaanderen opgesteld met oog voor de uiergezondheid, het dierenwelzijn en het rendement van het melkveebedrijf.

Enkele interessante bevindingen over selectief droogzetten op Vlaamse melkveebedrijven met een tankmelkcelgetal lager dan 250.000 cellen/ml op een rij:

 1. Koeien die selectief werden drooggezet hadden:
  • geen hogere kans op klinische mastitis tot 100 dagen na kalven dan dieren die met antibiotica werden drooggezet
  • geen hogere kans om afgevoerd te worden tot 100 dagen na kalven in vergelijking met dieren die met antibiotica werden drooggezet
  • geen lagere melkproductie tot 100 dagen na kalven dan dieren die met antibiotica werden drooggezet
  • geen hoger celgetal tot 100 dagen na kalven dan dieren die met antibiotica werden drooggezet
 2. Gemiddeld kon op de deelnemende bedrijven 33.8% van de dieren zonder antibiotica worden drooggezet. Hoe lager het tankmelkcelgetal, hoe meer dieren er zonder antibiotica konden worden drooggezet.
 3. Het selectief droogzetten van dieren leidde gemiddeld tot een 28% lager antibioticumgebruik op de deelnemende bedrijven.

Wilt u zelf ook aan de slag gaan met selectief droogzetten op uw melkveebedrijf: download het Stappenplan voor Selectief Droogzetten en ga samen met jouw bedrijfsdierenarts aan de slag!