RUNDVEELOKET

Uiergezondheid

Algemeen

 

Melkvee

Uiergezondheid (2015, DL&V)

Uierontsteking of mastitis is de ziekte die de meeste schade veroorzaakt op een melkveebedrijf. Naast de belangrijke economische schade voor de melkveehouder is er de toenemende maatschappelijke bezorgdheid rond resistentievorming tegen antibiotica. De combinatie van verschillende maatregelen op het bedrijf kunnen veel mastitisgevallen voorkomen. Mastitis is een typisch voorbeeld van een multifactoriële aandoening. Het is een samenspel van koe-, kiem- en bedrijfsfactoren dat bepalend is of een koe al dan niet mastitis ontwikkelt. In deze brochure staan de belangrijkste ankerpunten om mastitis te voorkomen, te herkennen en aan te pakken.

Selectief droogzetten (2015, MCC)

Hoofdstuk 5.2 van de brochure "Verantwoord gebruik van antibiotica in de melkveehouderij" handelt over selectief droogzetten bij melkvee. In een onderzoek werden de gevolgen van selectief droogzetten op de volgende lactatie nagegaan: infectiestatus bij afkalven, celgetal in vroege lactatie en voorkomen van klinische mastitis. Verder wordt ook ingegaan op (selectief) droogzetten in de praktijk en concrete aanbevelingen voor selectief droogzetten op een rij gezet.

Verantwoord gebruik van antibiotica in de melkveehouderij (2015, MCC)

Het antibioticagebruik in de veehouderij staat onder druk vanwege de maatschappelijke bezorgdheid rond resistentie tegen antimicrobiële middelen. De inzet van antimicrobiële middelen op melkveebedrijven concentreert zich voornamelijk rond uiergezondheidsproblemen en het preventief droogzetten van koeien. Het doel van deze brochure is melkveehouders vertrouwd maken met het belang en de toepassing van verantwoord antibioticagebruik.

Vleesvee

 

 

Video's