RUNDVEELOKET

Melkwinning en Koeling

Algemeen

Handboek Melkveehouderij: Melkwinning (2020/2021, Wageningen University and Research)
In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij worden alle aspecten van de melkwinning uitvoerig besproken. Alle technische vereisten van een melkmachine en bijhorend onderhoud, alsook de juiste melkmethode komen aan bod. Een groot stuk handelt over automatisch melken en tot slot wordt ook het koelen en bewaren van melk en het reinigen van de installaties besproken.

Tepelvoeringen vervangen: waarmee rekening houden? (Bart Eloot - ILVO Control, 2020)
Gebreken aan tepelvoeringen kunnen al snel aanleiding geven tot slechte speen(top)condities en uiergezondheidsproblemen. Tijdig vervangen is dus de boodschap! Meer en meer worden echter ‘speciale’ tepelvoeringen aangewend, zijn tepelvoeringen niet eigen aan (het merk van) de melkinstallatie of plaatst de veehouder zelf de nieuwe tepelvoeringen. Rekening houden met een aantal aandachtspunten is hierbij belangrijk om problemen te voorkomen!

Efficiënt melken en koelen (presentatie 2018, Laurens Vandelannoote, Innovatiesteunpunt)
In deze presentatie geschetst hoe je in 6 stappen naar een efficiënt energiemanagement gaat. Starten doe je met het kennen van het huidig energieverbuik op je bedrijf. Daarna kan nagedacht worden over energie besparen, slim aansturen van het energieverbruik, zelf energie produceren of samenwerken met anderen rond energie. Als besparende technieken worden enkele concrete voorbeelden uitgewerkt: frequentiesturing vacuümpomp, voerkoeling, warmterecuperatie en zonneboiler.

Efficiënt koelen en melken (presentatie 2018, Fullwood Packo)
In deze presentatie worden heel wat praktische tips gegeven om slim te koelen, te melken en te reinigen en onnodige verliezen te elimineren. Ook voor robotmelkers worden enkele aandachtspunten omtrent energieverbruik opgelijst. Komen aan bod: voorkoeling (buizen- of platenkoeler?), warmterecuperatie (interne of externe warmtewisselaar?), frequentiesturing vacuümpomp, ...

Melksystemen en melkrobots: Inzicht in energiegebruik (maart 2012, Agentschap Nl, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)
In dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid, wordt het energieverbruik van alle courante melksystemen in kaart gebracht en onderling vergeleken. Daarna worden alle mogelijkheden tot het besparen van energie uitvoerig besproken. Tot slot worden conclusies getrokken voor individuele bedrijven en de hele sector. 

Nuttige links