RUNDVEELOKET

Ammoniak

Algemeen

Eindbrochure Goed GeRUND (2016, Dept. LV)
In deze brochure wordt de problematiek van ammoniak-emissie en de bijhorende PAS-regelgeving besproken. Alle erkende maatregelen om de emissie van ammoniak op het rundveebedrijf te reduceren worden besproken. De benadering is praktijkgericht en er worden heel wat tips en technische adviezen gegeven. Meer info over dit project is te vinden op de projectwebsite.

Goed gePASt: Rapport vloersystemen met kleppen (2018, Innovatiesteunpunt)
Deze brochure werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GePASt, een project over ammoniakemissiereductie in de rundveehouderij. In dit rapport bespreken we de resultaten van de observatie van drie ammoniakemissiereducerende roostervloeren die op de Hooibeekhoeve aanwezig zijn.

Melkvee

Wat leert melkureum ons over het voeder en de ammoniakemissie van melkkoeien (nu en in de toekomst)? (2016, ILVO)
Het ureumgehalte wordt bepaald op tankniveau bij elke melkophaling en op individueel niveau bij de melkcontrole (4 tot 6 wekelijkse controle). Het kan de melkveehouder helpen om de eiwitvoeding van zijn dieren te evalueren en verder te sturen naar een efficiënter stikstofgebruik en daardoor een lagere ammoniakemissie bij zijn melkvee. Kortom, streven naar de productie van goedkopere en meer duurzame melk.

Vleesvee