RUNDVEELOKET

Droogstand

Algemeen

 

Melkvee

Stap voor stap naar een beter transitiemanagement (2018, ILVO, Inagro, Hooibeekhoeve)
Dit handig zakboekje werd samengesteld om melkveehouders bruikbare tips te geven om het transitiemanagement te verbeteren. Concrete tips over rantsoenen, huisvesting, looplijnen, diergezondheid, ... zetten veehouders aan om stap voor stap te werken om zo tot betere resultaten te komen.

Beslissen van kalf tot koe: De kwetsbare 100 dagen (2014, CRV)
Zo’n 40 dagen vóór het kalven en 60 dagen daarna is de koe in haar meest kwetsbare periode. In deze periode heeft ze extra aandacht nodig omdat haar situatie behoorlijk verandert en dat brengt risico’s met zich mee voor gezondheid, vruchtbaarheid en productie. In dit hoofdstuk wordt dieper in gegaan op "droogzetten op maat" en diverse praktijktips voor een goede droogstand die overgaat in een vlotte opstart van de volgende lactatie.

Verkorten van de droogstand van melkvee: effecten op de energiebalans en gezondheid (presentatie juni 2014, Wageningen University and Research)
Overzicht van het effect van 3 droogstandsregimes: 0, 30 of 60 dagen: korte of geen droogstand levert minder melk en hogere gehaltes, vergelijkbare voeropname, betere energiebalans in vroege lactatie, hoger gewicht en BCS bij einde lactatie, hoger celgetal in de melk en geen effect op mastitis. Een verkorte droogstand leidt tot lage Ig concentratie in de biest, lager geboortegewicht en lagere antistofconcentraties in het plasma gedurende de eerste 6 weken. Toch is de immuunrespons en groei niet verschillend.

Droogstandsrisico's: hoe geef ik mijn koe de beste start? (presentatie februari 2017, Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk NL)
In deze presentatie wordt aan de hand van foto's uit een praktijkstal aangetoond op welke zaken een melkveehouder moet letten om problemen tijdens droogstand en opstart te herkennen en tijdig te behandelen of liever nog te voorkomen. Aandacht voor voeropname, huisvesting, energiedichtheid en mineralenvoorziening kunnen heel wat problemen voorkomen. Daarnaast is vooral kijken naar de koeien belangrijk.

Bestaat het ideale droogstandrantsoen? (Melkveebedrijf april 2008, Miel Hosten, UGent)
In de zoektocht naar het ideale droogstandrantsoen worden eerst twee andere aspecten bekeken: de lengte van de droogstand en het werken met droogstandgroepen. Voor vaarzen bedraagt de lengte bij voorkeur 6 weken, terwijl voor koeien 5 weken kan volstaan. Opdelen van de droge koeien in een far-off en een close-up groep levert ook een duidelijke meerwaarde. Debehoeftenorm voor de far-off groep kan berekend worden als de onderhoudsbehoefte verhoogd met 5 kg meetmelk. De behoeftenorm in de close-up groep leunt dichter aan bij deze van de lacterende koeien en is dan ook een soort  overgangsrantsoen met meer energie en eiwit.

Vleesvee