RUNDVEELOKET

Rundveevoeding

Rundveevoeding

Algemeen

Rundveevoeding: Tabellenboek Veevoeding (2019, CVB - Wageningen University and Research en ILVO)
Voedernormen Rundvee, Schapen, Geiten en voederwaarden voedermiddelen voor Herkauwers. Formules voor de berekening van de behoefte aan energie en eiwit voor jongvee, melkvee en vleesvee in functie van leeftijd, lactatiestadium, dracht, ... Behoefte aan mineralen, vitaminen en sporenelementen. Uitgebreide lijst van voedermiddelen met alle relevante parameters: droge stof, VEM, DVE, VEVI, SW, VW, FOS, ZET, SUI, N, P, K, Ca, ...
Persbericht 19/12/2019 - CVB actualiseert tabel met samenstelling veevoedergrondstoffen
Persbericht 22/01/2020 - CVB past berekening bestendig zetmeel en eiwit in snijmaïskuil aan
Persbericht 29/01/2020 - CVB werkt aan verbetering DVE/OEB-systeem
Persbericht 5/02/2020 - Energiebehoefte melkvee: update van het VEM-systeem
Persbericht 12/02/2020 - CVB actualiseert aminozuren in ruwvoeders
Persbericht 15/06/2020 - Oprichting 'Stichting CVB'

Meer info:

Vraag/Antwoord: Melkwei als rundveevoeding (23/07/2019, Rundveeloket)
Ik verwerk een deel van mijn melkproductie tot kaas. Hierdoor heb ik elke dag meer dan 1.000 liter wei als nevenproduct ter beschikking. Kan ik deze verse wei op mijn eigen bedrijf valoriseren als voeder voor mijn melkkoeien?

Melkvee

Handboek Melkveehouderij: Veevoeding (2019, Wageningen University and Research)
Volledig overzicht rond rundveevoeding: voederbehoeftenormen voor jongvee en melkvee, opname en verdringing, belang van structuur, rantsoenen voor droogstaande koeien, eigenschappen van verschillende voedermiddelen, drinkwaterkwaliteit, ...

Melkveevoeding (2011, Dept. LV)
In deze brochure wordt de essentiële kennis van melkveevoeding op een bevattelijke manier weergegeven. De behoeften van het dier, de opneembaarheid van voederbestanddelen, de samenstelling van voedermiddelen, het opmaken van rantsoenen, ... komen uitgebreid aan bod. De werking van de pens wordt toegelicht om zo de parameters van een evenwichtig rantsoen goed te kunnen inschatten.

Gebruik van slow release ureum in melkveerantsoenen (2017, ILVO)
Het eiwitgehalte van het rantsoen is één van de belangrijkste aspecten van een goed melkveerantsoen, maar tegelijk is eiwit ook vaak de duurste component van het rantsoen. Een deel van het eiwit in het rantsoen kan aangebracht worden met voederureum. Ureum is een eenvoudige stikstofverbinding die volledig en zeer snel in de pens wordt afgebroken tot ammoniak. Er kan ook gebruik gemaakt worden van traag afbreekbare of zogenaamde “slow release” ureumbronnen. Het ILVO onderzocht deze eiwitvervangers en concludeert dat bij gespreide opname gedurende de dag "slow release" geen duidelijke meerwaarde heeft.

Wat leert melkureum ons over het voeder en de ammoniakemissie van melkkoeien (nu en in de toekomst)? (2016, ILVO)
Het ureumgehalte wordt bepaald op tankniveau bij elke melkophaling en op individueel niveau bij de melkcontrole (4 tot 6 wekelijkse controle). Het kan de melkveehouder helpen om de eiwitvoeding van zijn dieren te evalueren en verder te sturen naar een efficiënter stikstofgebruik en daardoor een lagere ammoniakemissie bij zijn melkvee. Kortom, streven naar de productie van goedkopere en meer duurzame melk.

De voederconversie van melkvee (2007, Wageningen University and Research)
In dit rapport “De voederconversie van melkvee” komt de bruikbaarheid van de voederconversie voor de melkveehouderij aan bod. We behandelen de invloedsfactoren op de voederconversie, voergebonden kosten, beoordeling van de voederconversie in de praktijk en diverse andere aspecten.

Vleesvee

Voeding van runderen van het Belgisch Witblauwe ras (2013, Dept. LV)
Door zijn specifieke bouw en eigenschappen, vraagt het Belgisch Witblauwe ras een ander rantsoen dan melkvee en zelfs andere vleesveerassen. In deze brochure worden de belangrijkste aandachtspunten bij voeding van vleesvee gebundeld: de voeding per diercategorie, de verschillende parameters die de voederwaarde en de samenstelling van een voedermiddel bepalen en enkele veel voorkomende voedermiddelen in de vleesveehouderij. Ook de graslanduitbating op vleesveebedrijven komt aan bod. Deze vereist namelijk een andere aanpak dan op melkveebedrijven en verdient ook op vleesveebedrijven de nodige aandacht.