RUNDVEELOKET

Maïs

Algemeen

Gras onderzaaien bij maïs (2018, Landbouwcentrum voor voedergewassen)
Door de vergroeningsmaatregelen in kader van het GLB en ook de derogatieregels is er in de praktijk interesse in onderzaai van gras bij mais. Verschillende LCV-partners hebben zowel in 2015 als in 2016 proeven en demovelden aangelegd om meer ervaring op te doen met de onderzaai van gras in mais. Diverse aspecten als type gras, zaaizaadhoeveelheid, onkruidbestrijding kwamen hier aan bod. Dit artikel bundelt de ervaringen rond onderzaai van gras in mais.

Geïntegreerde onkruidbestrijding (IPM) in maïs wordt een noodzaak (2014, Landbouwcentrum voor Voedergewassen)
In deze brochure wordt het principe van IPM (Integrated Pest Management) in maïs besproken: preventieve maatregelen en het combineren van mechanische en chemische onkruidbestrijding levert heel wat mogelijkhedne om onkruid in maïs goed te bestrijden en de verliezen door onkruid te beperken.

Inspelen op variatie in de bodem voor opbrengstverhoging van maïs (2018, Landbouwcentrum voor Voedergewassen)
Door de variatie van de bodem binnen een perceel in kaart te brengen met een bodemscan en de maïsopbrengst in kaart te brengen met een hakselaar of dorser met opbrengstmeting, bestaat de mogelijkheid om na te gaan in welke mate verschillen in bodemeigenschappen leiden tot opbrengstverschillen binnen eenzelfde perceel. Dit levert een belangrijk potentieel voor het verhogen van de opbrengst door op deze verschillen in te spelen.

Kuilmaïs

Handboek Snijmaïs (2017, Wageningen University and Research)
In het Handboek Snijmaïs worden alle aspecten van de teelt van snijmaïs uitvoerig behandeld: eigenschappen van de plant, vereisten (bodem, water, bemesting, grondbewerking, ...), onkruidbestrijding, ziekten/plagen, opslag en bewaring (inkuilen), voederwaarde en economie. Let er op dat deze handleiding is opgesteld voor Nederlandse omstandigheden en dus de Nederlandse regelgeving volgen.

Korrelmaïs