RUNDVEELOKET

 

Onderzaai van gras bij maïs, waarmee rekening houden?

b3w

 

Op 9 augustus organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond de onderzaai van gras bij maïs. Wat zijn de voor- en nadelen, hoe pas je het principe van onderzaai het beste toe en waar houd je het best rekening mee? Akkerbouwer Bernard Janssen uit Bree deelde enthousiast zijn ervaringen.

Bernard Janssen, akkerbouwer te Bree, teelt een grote variëteit aan akkerbouwgewassen waaronder verschillende groenten, aardappelen en granen. Verder wordt zijn teeltplan aangevuld met een deel gras- en maïsland.
 

Waarom onderzaai van gras bij maïs toepassen?
 

Bij de percelen korrel- en silomaïs werd door Bernard reeds gebruik gemaakt van een groenbedekker na de maïsoogst, namelijk snijrogge. Recentelijk is Bernard echter overgestapt naar de toepassing onderzaai van gras bij maïs om te kunnen voldoen aan de wetgeving omtrent vanggewassen. Met veel enthousiasme vertelde hij ons dat tijdens de maïsoogst het gras goed opgekomen was. Vooral na de oogst begon het gras zich volop te ontwikkelen en ging het als een mooi ontwikkelde grasmat de winter in. In het voorjaar zag je dat de grasmat zich nog verder ontwikkelde. Naast het voldoen aan de wetgeving heeft de toepassing onderzaai ook andere voordelen waaronder extra aanbreng organische koolstof, een betere bodemstructuur, een lager nitraatresidu en minder nitraatuitspoeling.

Evolutie grasgroei teeltjaar 2020

Figuur 1: Evolutie grasgroei teeltjaar 2020 (Inzaai gras 09/07/2020)

Aandachtspunten?

Onderzaai als toepassing vraagt echter wel enkele aandachtspunten:

  • Keuze van het perceel
  • Tijdstip van de onderzaai
  • Keuze van de grassoort(en)
  • Onkruidbestrijding
  • Techniek onderzaai
  • Bemesting van de maïs. 

Bernard kiest ervoor om het gras in te zaaien na het sluiten van de maïsrijen en gebruikt hiervoor Italiaans raaigras aan 20 kg/ha. Naar onkruidbestrijding toe werkt akkerbouwer Bernard met een voor-zaai toepassing gevolgd door een klassiek spuitschema contactmiddelen. Het gebruik van dergelijke gewasbeschermingsmiddelen heeft geen negatieve invloed op de onderzaai van het Italiaans raaigras aldus Bernard. “Vorig jaar hebben we een proefopstelling gedaan aan een dosering van 20 %, 40 %, 60 %, 80 % en 100 % bodemmiddelen, dwars op de zaairichting van de maïs en de onderzaai. We hebben daar echt geen verschillen gezien, het stond allemaal even vol en mooi.” Verder haalt Bernard aan dat de mogelijkheden van onderzaai op percelen met een hoge onkruiddruk nog nader onderzocht dienen te worden. “Dit jaar heb ik voor een klant onderzaai van gras bij maïs toegepast op een perceel besmet met knolcyperus, we zullen zien welk resultaat dit zal geven.” “Qua bemesting is er niets veranderd”. Vertelt Bernard. “Ik volg nog steeds de normen op die gelden voor het gewas.”

Machine?

Bernard maakt gebruik van een omgebouwde spuitboom om het graszaad tussen de rijen maïs te blazen. Deze techniek van onderzaai heeft volgens Bernard meerdere voordelen:

  • Een efficiënte onkruidbestrijding aangezien de onderzaai pas tijdens het sluiten van de rijen maïs plaatsvindt. 
  • Geen extra bodembewerking nodig.
  • De grote werkbreedte

De omgebouwde spuitboom is 21 meter lang waardoor negatieve effecten op verdichting van de bodem en het omverrijden van maïsplanten minimaal blijven. Hoewel de grote werkbreedte velen voordelen met zich meebrengt, geeft Bernard wel nog het volgende mee: “De omgebouwde spuitboom is niet opgebouwd uit deelsecties, het is 21 meter en het blijft 21 meter. Maar aangezien er bij onderzaai aan lage hoeveelheden wordt gewerkt verwacht ik hier geen grote problemen indien er overlap is van de toepassing.” Geïnteresseerden kunnen best contact opnemen met Bernard of de firma Partoens BV, zij bieden onderzaai van gras in maïs aan in loonwerk.  De firma Partoens BV, gelegen te Bree, voert vooral loonwerk uit in Noord – Limburg.

Omgebouwde spuitboom

Figuur 2: Omgebouwde spuitboom voor toepassing van onderzaai
 

Evolutie grasgroei teeltjaar 2021

Figuur 3: Evolutie grasgroei 2021 (inzaai gras 2 juli 2021)

Meer weten? 

Mocht je de webinar ‘Onderzaai van gras in maïs, waar rekening mee houden’ van maandag 9 augustus ’21 graag willen (her)bekijken, dan kan je deze hier terugvinden. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met lore.luys@b3w.vlaanderen.be of marijke.gijbels@b3w.vlaanderen.be.     

Auteurs: Lore Luys en Marijke Gijbels – B3W