RUNDVEELOKET

Veestapel

Algemeen

Samenstelling veestapel in België (in stuks): 2012-2021 (2022, Statbel)
Overzicht van de evolutie van de Belgische landbouwgegevens voor 2020 met referentie 2019. Bron: Statbel.

Samenstelling veestapel Vlaanderen: 2005 - 2021 (Departement Landbouw en Visserij)
Het Vlaamse Gewest telde in 2021 1,26 miljoen runderen (344.000 melkkoeien, 126.000 zoogkoeien en 798.000 andere runderen). De rundveestapel vertoonde sinds 2005 een dalende trend, maar nam tussen 2014 en 2016 opnieuw toe. In de meest recente jaren is er weer sprake van een lichte afname. Over de hele periode 2005-2021 is de melkveestapel met 14% gegroeid, terwijl de zoogkoeienstapel met 28% is gekrompen.

Aantal koeien en melkveehouders per landsgedeelte: 2012-2021 (2022, VLAM)
Overzicht van de evolutie van het aantal melkkoeien en zoogkoeien en het aantal bedrijven met melkkoeien of zoogkoeien per landsgedeelte.

Aantal slachtingen in België (in stuks): 2013-2022 (2023, VLAM)
Overzicht van de evolutie van het aantal slachtingen in België: varkens, runderen, slachtkalveren, schapen & geiten en paarden.

Landbouwrapport 2020 (LARA 2020, DL&V)
Het tweejaarlijkse Landbouwrapport (LARA) beschrijft de Vlaamse land- en tuinbouw op basis van de recentste cijfers voor structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. Het rapport is opgebouwd rond vier kernwoorden: verandering, voedseleconomie, verbinding en veerkracht. Het rapport laat ook zien welke mensen er achter de cijfers schuilgaan aan de hand van zeven portretten van land- en tuinbouwbedrijven. Meer cijfermateriaal is beschikbaar op de nieuwe website www.vlaanderen.be/landbouwcijfers.

Melkvee

Landbouwrapport 2018: Melkvee (LARA 2018, DL&V)
In dit hoofdstuk beschrijven we de Vlaamse melkveesector op structureel, economisch, sociaal, ecologisch en innovatief vlak op basis van de laatst beschikbare cijfers. Tot slot volgt een SWOT-analyse van de sector, die we gemaakt hebben op basis van recente oefeningen.

Vleesvee

Landbouwrapport 2018: Vleesvee (LARA 2018, DL&V)
In dit hoofdstuk beschrijven we de Vlaamse vleesveesector op structureel, economisch, sociaal, ecologisch en innovatief vlak op basis van de laatst beschikbare cijfers. Tot slot volgt een SWOT-analyse van de sector, die we gemaakt hebben op basis een workshop met landbouworganisaties, sectororganisaties, onderzoeksinstellingen, maatschappelijk middenveld en overheid.

Sectoranalyse van de vleesveehouderij in Vlaanderen (2008, DL&V)
Dit rapport bengt de Vlaamse vleesveesector in kaart: de landbouwbedrijven, de rentabiliteit, het landbouwbeleid en de premies, de slachthuizen, de verwerking, de distributie, de consumptie, de kwaliteitssystemen, de handel in rundvlees en het Belgisch Witblauw (BWB) ras.