RUNDVEELOKET

Waterkwaliteit

Algemeen

Kenniscentrum Water (Inagro)

Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

 • Gebruik van (alternatieve) waterbronnen
 • Waterbehandelingstechnieken
 • Afvalwaterzuivering
 • Remediatietechnieken oppervlakte- en grondwater
 • Wetgeving i.v.m. water
Inagro

Waterportaal (Oost-Vlaanderen)

Kennisloket met praktijkervaring en informatie rond waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven. Focus op plantaardige productie!

 • Alternatieve waterbronnen
 • Waterkwaliteit, ontijzering, beregening
 • Gewasbescherming:
  • Emissiereductie
  • Verwerking
Waterportaal

 

 

Kwaliteitseisen

Referentiewaarden Diergezondheidszorg Vlaanderen: Drinkwaterkwaliteit Rundvee (DGZ)
Referentiewaarden voor drinkwater waaraan best wordt voldaan voor rundvee.

Kwaliteitseisen voor reinigingswater van de melkinstallatie en drinkwater voor het melkvee (Dept. LV)
Melk komt in de melkinstallatie rechtstreeks in contact met de resten van het spoelwater van de melkinstallatie. Het spoel- en reinigingswater van de melkinstallatie moet dan ook voldoen aan de normen van drinkwater.

De Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM) legt kwaliteitseisen op voor het drinkwater voor melkkoeien. Als er ander water dan leidingwater wordt gebruikt, legt IKM een tweejaarlijkse analyse op om de waterkwaliteit te bepalen en aan te tonen.

Kwaliteitseisen drinkwater voor vleesvee en kalveren
Bij kalveren is de pens nog niet volledig ontwikkeld en gebeurt de spijsvertering zoals bij eenmagigen. Voor het drinkwater voor kalveren gelden daarom dezelfde kwaliteitseisen van drinkwater als bij varkens. Vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden, als de pens volledig ontwikkeld is, gelden de iets soepelere kwaliteitseisen voor runderen.

Artikelreeks vleesvee - Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen? (An Cools, Inagro, 2022)
Niet alleen bij melkvee, maar ook bij vleesvee is de kwaliteit van het drinkwater cruciaal om goede technische resultaten te behalen. Ervaring leert dat je met slecht water nooit de prestaties van je dieren zal maximaliseren en dat bij veel problemen waterkwaliteit een duidelijke risicofactor is. De gebruikte drinkwaterbronnen binnen de Vlaamse vleesveehouderij zijn divers en elke waterbron heeft voordelen maar ook aandachtspunten. Belangrijk als vleesveehouder is om te weten wat de kwaliteit is van het drinkwater van je runderen en dat regelmatig op te volgen. 

Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven: noodzaak of luxe? (Dept. LV, 2010)
Gezien de sterke waterafhankelijkheid van veeteeltbedrijven wordt daarom opnieuw massaal overgeschakeld op ‘alternatieve’ waterwinningen zoals hemelwater en open put water. Deze waterbronnen worden vaak gekenmerkt worden een verhoogde bacteriologische belasting, zeker in de zomerperiode. Water van slechte kwaliteit kan aanleiding geven tot sluimerende problemen die niet altijd even makkelijk in beeld te krijgen zijn. Tips voor een correcte staalname, richtwaarden voor waterkwaliteit en enkele ontsmettingstechnieken.

V/A: IJzergehalte in drinkwater (Rundveeloket, 8/03/2021)
De verschijnselen van Fe-overmaat zijn meestal mild. Slechte voeropname en groei zijn de belangrijkste verschijnselen. IJzerovermaat veroorzaakt een toename van de hoeveelheid zuurstofradicalen in het lichaam, waardoor diverse weefsels aangetast kunnen worden. De mate waarin Fe-overmaat schade kan aanrichten hangt dan ook af van de voorziening met anti-oxidanten (vitamine A en E, caroteen, Se, Cu en Zn).

Lastenboeken

Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM)
Normlijst IKM: Drinkwater / Reinigingswater