RUNDVEELOKET

Convenant Enterische Emissies Rundvee

MAATREGELEN


MAATREGELEN


´Wat kunnen rundveehouders doen om de methaanemissies in de pens te verminderen?'

Rundveehouders kunnen werken aan drie grote groepen van maatregelen:

  • aanpassingen van het voederrantsoen
  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aandeel jongvee
  • genetica en selectie
     

Overzicht maatregelen*:

Melkvee

Vleesvee

* naarmate meer maatregelen worden goedgekeurd wordt deze lijst aangevuld
 

Maatregelen voedermanagement:

Download hier de ILVO Rantsoentool Melkvee om de voedermaatregelen uit te werken:

Download Rantsoentool

Handleiding Rantsoentool Voerdermanagement

 

Download hier de ILVO Rantsoentool Vleesvee om de voedermaatregelen uit te werken:

Rantsoentool Vleesvee
 
Webinar-reeks: Methaanreducerende maatregelen (19/04/2022)

Presentaties: Methaanreducerende maatregelen (pdf)
Q&A - Webinar Methaanreduceren Maatregelen

Stikstof versus methaan - Katrien Boussery (Departement Landbouw & Visserij)

 

Vlaams klimaatbeleidsplan en convenant enterische emissies – Koen Holmstock (Departement Landbouw & Visserij)

 

Maatregelen bedrijfsmanagement – Jonas Vandicke (ILVO)

 

Maatregelen voedermanagement – Liesbeth Verheyen (BFA)

 

 

Maatregelen emissie BKG