RUNDVEELOKET

Optimalisatie ruwvoederkwaliteit

 

Gras

 


Praktijkcase graskuilkwaliteit

In deze praktijkcase wordt in 2020 het graslandmanagement opgevolgd bij 10 praktijkbedrijven in West-Vlaanderen. Uit de verzamelde gegevens zal advies opgesteld worden ter optimalisatie van de maai- en inkuilomstandigheden om de graskuilkwaliteit te verbeteren.

 


Praktijkcase getoaste veldbonen

In deze praktijkcase werd op drie biologische melkveebedrijven een deel van de soja uit het rantsoen vervangen door getoaste veldbonen. Deze veldbonen werden op het bedrijf geteeld en getoast. De resultaten en technische aspecten van deze proef leest u in onderstaande artikels:

 

Veldbonen

 

 


Dierproef tannines als inkuiladditief

Tannines hebben, door hun eiwitbindend vermogen, potentieel om de eiwitbestendigheid van kuilvoeders, zoals gras, te verhogen tijdens het fermentatieproces in de kuil. Daarom wordt onderzoek gedaan naar het effect van Globatan tannines (TannoSan LO; Sanluc) in vergelijking met een gangbaar product (Bonsilage) als inkuiladditief op de fermentatiekarakteristieken en eiwitkwaliteit (bestendigheid) van najaarsgras en de opname en productieresultaten in een voederproef bij melkvee. Concreet zal de proef in twee delen uitgevoerd worden. Deel 1 omvat de aanleg en evaluatie van de microkuilen en proefkuilen aan de hand van chemische analyses en incubaties bij pens- en darmgefistuleerde koeien. Deel 2 omvat de zoötechnische proef waarbij de proefkuilen worden geëvalueerd naar voederopname, methaanuitstoot en eiwitbenutting.

 


Praktijkcase behandelen van granen met ureum

Het doel van de praktijkcase rond het gebruik van met ureum behandelde granen is om hiermee een andere eiwitbron in het melkveerantsoen gedeeltelijk te vervangen en een evaluatie te maken omtrent de technische prestaties en diergezondheid van de kudde en de economische resultaten op het bedrijf. Daarnaast worden voederstalen genomen om de chemische samenstelling, afbreekbaarheid in de pens en voederwaarde (VEM, DVE en OEB) te bepalen. Bijkomend zal de eventuele vervluchtiging van NH3 opgevolgd worden door het N-gehalte wekelijks te bepalen alsook effectief NH3 te meten m.b.v. een Emerson-gasanalyser.

Graan behandelen met ureum