RUNDVEELOKET

Marktpraatje 12 april 2019

Melkvee - In week 14 bleven de prijzen voor zuivelproducten op de Belgische markt vrij stabiel. Een kleine stijging voor boter (+ 0,3 %) en volle melkpoeder (+ 0,05 %) en een kleine daling voor magere melkpoeder (- 0,24 %). Ook in Nederland blijven de prijzen redelijk stabiel (spotprijs DCA: 32 €/100 kg). Enkel boter stijgt er met 2 € tot 414 €/ 100 kg. Dit niveau ligt toch iets lager dan de 421,59 € / 100 kg die in België genoteerd werd. De DCA-noteringen zetten in week 15, met Pasen in zicht, toch een stap terug. De oplopende melkproductie in de EU houdt de druk toch op de melkprijs. Toch blijkt de productie in de eerste maanden van het jaar in andere werelddelen toch nog steeds achter te lopen op vorig jaar. Hierbij valt ook de productieduik in Australië in januari en februari op: - 11% en - 12,6 %! De gemiddeld uitbetaalde melkprijs in de EU voor maart kwam uit op 34,85 €/100 kg (België: 34,48 € / Nederland: 36,5 € / Duitsland: 35,22 € / Frankrijk: 35,31 €).

Vleesvee - In week 14 opnieuw geen beweging in de prijzen voor levende runderen in België. Geslacht komt er in bij de jonge stieren een heel klein beetje bij de prijs (+ 0 - 0,3 %). De beter gevormde koeien dalen een klein beetje in prijs (- 0,3 %). NUKA's van zowel melk- als vleestypes werden in week 14 een stuk goedkoper (- 14 €/st). Hiermee bewegen de Belgische prijzen opnieuw in omgekeerde richitng van de Europese prijzen. Stierkalveren van het melktype werden in de EU in week 14 immers een stuk duurder (+ 5,9 %) en lijken de jaarlijkse stijging richting zomer te hebben ingezet. Wellicht kunnen de Belgische prijzen deze trend binnenkort volgen. Ondertussen start Colruyt met het aankopen van vlees direct bij de veehouder. Veehandelaar en groothandel worden zo overgeslagen en het slachthuis wordt dienstverlener die enkel de runderen slacht tegen een vaste vergoeding. Dit levert de veehouder afnamegarantie en zou ook de prijs voor de veehouder ten goede moeten komen. Voorlopig zijn 90 veehouders betrokken bij deze samenwerking en zullen deze 10 % van het rundvlees leveren dat via Colruyt verkocht wordt.

Grondstoffen - Nog steeds geen grote verschuivingen in de prijzen voor granen. De onzekerheid over het nieuwe seizoen steekt toch wat meer de kop op. In de VSA is het weer ongunstig en groeit de onzekerheid over hoeveel maïs en soja er uiteindelijk gezaaid zal (kunnen) worden. Terwijl dichter bij huis in Europa de omstandigheden vooralsnog gunstig blijven zorgt het lage waterpeil in enkele grote productieregio's toch ook voor twijfel over het opbrengstpotentieel. Als april en mei geen natte maanden worden zullen de oogstverwachtingen zeker neerwaarts moeten bijgesteld worden. Ook op het geopolitiek vlak bleef het afgelopen week vrij stil, waardoor ook uit deze hoek weinig invloed op de prijzen wat te merken. De olieprijs stijgt ondertussen rustig verder omdat de productie om diverse redenen stagneert. De prijs voor een vat Brent noteerde deze week terug boven de 70 $ per vat, een niveau niet meer gezien sinds november 2018. Prijs voor tarwe op de Matif hangt momenteel rond 190 €/ton, prijs voor maïs rond 170 €/ton en de prijs voor koolzaad rond 360 €/ton. De prijs voor Soja in de VSA (CBOT) blijft onder druk staan en daalde terug onder de 9 $ per bushel (330 $ of 293 € per ton).

Meer info en gedetailleerde prijzen: Marktinformatie Rundveeloket