RUNDVEELOKET

Marktpraatje 10 mei 2019

Melkvee - Op de Global Dairy Trade noteerde de index deze week 0,4 % hoger. Vooral magere melkpoeder trok daar aan de kar met een stijging van 2,8 %. Boter en volle melkpoeder bleven vrij stabiel en cheddar zakte 2,4 % weg. In eigen land zakte in week 18 de boterprijs een stukje terug tot 4.224,7 €/ton (-  0,89 %). Magere en volle melkpoeder zetten de stijgende trend van de laatste weken verder tot respectievelijk 2.028,7 €/ton (+ 1,41 %) en 3.044,3 €/ton (+ 1,08 %). De gemiddelde Belgische melkprijs voor april kwam uit op 34,48 €/kg. Hiermee ligt de melkprijs dicht bij het Europees gemiddelde van 34,52 €/kg. De spotprijs voor melk in Nederland blijft de laatste weken stabiel, terwijl op wereldvlak de productie achterop blijft hinken ten opzichte van vorig jaar. Zo dreigt Australië, traditioneel een exporteur van zuivel, zelfs een netto importeur te worden door de lage melkproductie. Verder stijgt de melkprijs na mei en juni in de meeste jaren, waardoor we dus wellicht ook een stijging mogen verwachten. De fundamentele basis lijkt alvast aanwezig.

Vleesvee - Weerom een heel rustige week in de Belgische vleesveeprijzen. Bij de levende runderen blijven nagenoeg alle categorieën ongewijzigd. Ook de prijzen voor geslachte runderen bewegen weinig. Enkel de koeien kunnen een lichte prijsstijging laten zien in quasi alle categorieën, met een meer uitgesproken stijging bij de minder goed gevormde. De NUKA's van het melktype blijven deze week hangen op hetzelfde (lage) niveau, terwijl deze van het dikbiltype terug iets stijgen tot 395 - 665 €/st. Op Europees vlak lijken de vleesveeprijzen in week 18 de seizoensmatige stijging te hebben ingezet met een stijging in de meeste categorieën geslachte runderen. Kalveren van het melktype werden in week 18 gemiddeld zelfs 4,4 % duurder en komen daarmee bijna op 104 €/st.

Grondstoffen - De uitbreidende varkenspest in Azië en een oplaaiend handelsconflict tussen China en de VSA zetten de grondstoffenmarkten onder druk. Amerikaanse soja zakte door deze factoren weg tot het laagste niveau sinds juli 2018. Ook dichter bij huis op de Matif zakten tarwe en maïs dieper weg tot 170 en 164 €/ton. Later vandaag zal de USDA haar maandelijkse inschattingen van vraag en aanbod in de agrarische markten publiceren. Mogelijks levert dit rapport voer voor verdere prijsbewegingen. Het inzaaien verloopt in de VSA nog steeds traag door het slechte weer, terwijl in Europa en Rusland voorlopig alles goed gaat en de gewassen er goed bijstaan.

Meer info en gedetailleerde prijzen: Marktinformatie Rundveeloket