RUNDVEELOKET

Mineralen en Sporenelementen

Algemeen

Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen, Geiten (2005, CVB)
Deze publicatie voorziet informatie en adviezen over de aanpak van bedrijfsproblemen met betrekking tot productie en ziekten van vee waarbij een mineralentekort of -overmaat als oorzaak wordt vermoed.

Mineralenvoorziening en streefwaarden van graskuil (2008, CLGG)
Bij de huidige hoge productieniveaus is een goede voorziening van mineralen en sporen noodzakelijk om gezondheidsproblemen te vermijden. In dit overzicht worden streefwaarden weergegeven voor mineralen in graskuil, waarbij de beoordeling is afgestemd op de behoefte van de koe. De beoordeling is gebaseerd op een oudmelkte koe, omdat deze weinig of geen krachtvoer meer krijgt en voor de mineralenvoorziening grotendeels aangewezen is op ruwvoer.

V/A: Mineralen verstrekken (Rundveeloket, 2023)
Wat is de beste/meest rendabele methode om mineralen te voorzien voor jongvee en volwassen rundvee? Mineralen toedienen in bolussen of inmengen in het rantsoen in de voedermengwagen?

V/A: IJzergehalte in drinkwater (Rundveeloket, 8/03/2021)
De verschijnselen van Fe-overmaat zijn meestal mild. Slechte voeropname en groei zijn de belangrijkste verschijnselen. IJzerovermaat veroorzaakt een toename van de hoeveelheid zuurstofradicalen in het lichaam, waardoor diverse weefsels aangetast kunnen worden. De mate waarin Fe-overmaat schade kan aanrichten hangt dan ook af van de voorziening met anti-oxidanten (vitamine A en E, caroteen, Se, Cu en Zn).

Melkvee

Mineralenbehoeften volgens de CVB-normen (2012, Informatiefolder Valacon Dairy)
Overzicht van de voedernormen voor de belangrijkste mineralen en spoorelementen weergegeven volgens het CVB (Centraal Veevoederbureau).

Vraag/Antwoord: Betacaroteen en beweiding (23/07/2019, Rundveeloket)
Heeft een koe met 6 uur weidegang, met opname van 5-6 kg DS vers gras, voldoende betacaroteen opgenomen of is bijkomende supplementatie nodig? Overzicht van functie en metabolisme van vitamine A en betacaroteen, alsook behoeftenormen en voorkomen in voeders.

V/A: Beta-caroteen verstrekken via wortelen (Rundveeloket, 4/03/2021)
Toevoegen van betacaroteen aan het rantsoen van koeien heeft positieve effecten op de vruchtbaarheid: een snellere oestrus na kalven, snellere conceptie en minder folliculaire cystes. Extra betacaroteen in het rantsoen verhoogt verder ook de melkgift, zelfs als het voeder al een hoge dosis vitamine A bevat. Tot slot heeft het toevoegen van betacaroteen en vitamine A aan het rantsoen ook een positief effect op de uiergezondheid en het voorkomen van mastitis.

V/A: Zwavel en pensacidose (Rundveeloket, 12/01/2021)
Hoewel een overmatige opname van zwavel (S) in het rantsoen aanleiding kan geven tot een aantal (ernstige) gezondheidsproblemen, wordt dit verband zelden gelegd. Pensacidose is dan ook geen gekend direct gevolg van overmatige opname van zwavel. Wel bestaat er een verband tussen pensacidose en de productie van H2S.

V/A: KAV bij droogstaande koeien (Rundveeloket, 19/08/2020)
Droogstaande koeien krijgen de laatste 14 – 21 dagen voor kalven best een rantsoen met negatief KAV. De streefwaarde van -100 tot -150 mEq/kg DS voorziet al een veiligheidsmarge voor afwijkende concentraties in voeder of opname. Gebruik ruwvoeders met lager K-gehalte (bijvoorbeeld kuilmaïs) om het KAV te verlagen.

Vleesvee