RUNDVEELOKET

Vraag

Bij het testen op residuen van antibiotica in de melk met de Delvotest®T blijven de resultaten vaak langdurig positief, zonder aanwijsbare reden. Wat veroorzaakt vals-positieve resultaten en wat kan ik er op mijn bedrijf aan doen om ze te vermijden?

Antwoord

De Delvotest®T werkt volgens een eenvoudig principe. In de ampullen bevinden zich een groeimedium, een pH-indicator en sporen van bacteriën (Bacillus stearothermophilus var. Calidolactis). Als de ampullen verwarmd worden gedurende 3 uur en 15 minuten op een temperatuur van 64° C ontkiemen de sporen van de bacteriën waardoor de zuurtegraad (pH) omslaat. Hierdoor verandert de kleur van de pH-indicator. Wordt de ontkieming van de sporen geremd dan is er geen omslag van de zuurtegraad en dus ook geen kleurverandering. Toevoegen van bacteriegroeiremmende stoffen aan de ampul, zoals melk met residuen van antibiotica, levert dus deze remmende factor waardoor de kleuromslag niet plaatsvindt.

In de praktijk worden melkveehouders regelmatig geconfronteerd met positieve testresultaten waar op het eerste zicht geen duidelijke verklaring voor is. De oorzaak dient vaak bij een van onderstaande factoren gezocht te worden. Een correct management kan het aantal vals-positieve resultaten verminderen en een goede kennis van de risicofactoren levert een betere inschatting en interpretatie van de positieve testresultaten. 

  • Slechte bewaring

Als de Delvotest®T te koud wordt bewaard kan dit aanleiding geven tot vals-positieve resultaten. Bewaring bij 0 – 1° C kan de bacteriële ontwikkeling dusdanig remmen dat de test een verkeerd resultaat geeft. Stel daarom de koelkast waarin de ampullen worden bewaard niet te koud in (4 – 6° C) en controleer met een koelkastthermometer of de effectieve temperatuur in de koelkast niet te laag ligt. Verder laat je de ampullen best ook in de isomo-doos zitten.

  • Mechanische defecten

Net als een slecht afgestelde of slecht werkende koelkast voor de bewaring kan ook de gebruikte incubator uiteraard defect zijn. Controle van duurtijd en temperatuur kan uitsluitsel geven bij vermoeden van een incorrecte werking.

  • Gevoeligheid Delvotest®T: opsporing beneden MRL (Maximum Residue Level)

Voor sommige antibiotica meet de Delvotest®T een stuk strenger dan de wettelijke norm. Hierdoor is de periode met positieve testresultaten dan vaak langer dan wettelijk noodzakelijk. Gaat het dus steeds om hetzelfde product waarbij de testresultaten (te) lang positief zijn, dan kan de overgevoeligheid van de Delvotest®T aan de actieve stof de oorzaak zijn. Bespreek in dat geval met je dierenarts over welke producten dit gaat en wat mogelijke oplossingen zijn.

  • Verhoogd celgetal

De werking van  de Delvotest®T is gebaseerd op de omslag van de zuurtegraad (pH) in de ampul. Voor een correcte werking bedraagt deze pH 6,8. Dit is de normale zuurtegraad van melk. Subklinische/chronische mastitits verhoogt de pH. Aangezien een pH boven 7 al aanleiding kan geven tot vals-positieve resultaten van de Delvotest®T is subklinische mastitis dus al snel de oorzaak.

  • Contaminatie met antibiotica, desinfectie- of reinigingsproducten

Hoewel de huidige Delvotest®T werkt met goed afgesloten ampullen is contaminatie in sommige gevallen toch mogelijk. Probeer dus steeds proper te werken en het nodige materiaal niet met de handen aan te raken.

Gerelateerd

Nog vragen?


Dit antwoord werd door het Rundveeloket met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Rundveeloket, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Rundveeloket aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.

Versie:
1
Onderwerp:
Vals-positieve resultaten bij Delvotest®T
Datum:
07-03-2019