RUNDVEELOKET

Vraag

Naast het advies om in een teelt grasklaver voldoende klaver in de percelen te bekomen en te behouden zit ik meermaals met een totaal ander probleem. De percelen worden overwoekerd door de witte klaver en praktisch al het Engels raaigras is verdwenen, zodat ik hier onvoldoende opbrengst van deze maaiweide verkrijg. Wat raadt u mij aan?

Antwoord

Naast het verdwijnen van de klaver uit een grasklaver bestand, kan inderdaad ook het overheersen van de witte klaver een probleem vormen. Witte klaver heeft slechts een opbrengstpotentieel van maximum 10 ton DS/ha wat een stuk lager is dan een uitgebalanceerde teelt gras/klaver.

Overwoekering met witte klaver is meestal het gevolg van diep en frequent maaien, al dan niet in combinatie met een vroege eerste snede. Het gras in een mengteelt grasklaver is in het voorjaar veel vroeger actief dan de witte klaver. Naarmate de eerste snede wordt uitgesteld, zorgt het gras voor zware concurrentie tegenover de klaver. Door de eerste snede vroeger te maaien, neem je deze concurrentie weg en kan witte klaver plots een stuk beter ontwikkelen. Zo neemt de concurrentiekracht van de witte klaver toe en wint de witte klaver aan belang in het mengsel.

Verder heeft witte klaver ook weinig last van diep maaien. Zelf pleksgewijs tot op de grond maaien kan hij overleven. Diep maaien is daarentegen wel nefast voor de meeste grassen. Uit metingen van Louis Bolk Instituut Nederland blijkt heel duidelijk dat in praktijkpercelen gemaaid op 4 – 5 cm het witte klaveraandeel stelselmatig  over de jaren toeneemt, terwijl bij maaien op 7 – 8 cm dit niet of veel minder het geval is.

Frequent maaien maakt het gras vooral aan het begin van de zomer concurrentieel minder krachtig. Gras heeft dan sowieso al een zomerdip, terwijl witte klaver deze niet heeft (tenzij het echt kurkdroog is). Witte klaver kan in deze omstandigheden beginnen woekeren. In een normaal jaar kan meer dan 5 keer maaien per jaar als frequent beschouwd worden. In drogere jaren met minder groei, is dit waarschijnlijk al eerder.

Meestal is het een combinatie van bovenstaande oorzaken die tot overheersen van witte klaver in een teelt grasklaver leidt. Zo kan bijvoorbeeld bemesten in te natte omstandigheden in het voorjaar de verhouding gras en klaver wijzigen. De bodem wordt bij het bemesten aangedrukt door de wielen van het drijfmestvat en de groei van het gras blijft in deze sporen achter. Bij droogte later op het jaar valt het gras daar dan nog sneller stil dan in de rest van het perceel. Als het nadien terug regent komt de zode terug tot leven, maar worden de wielsporen overwoekerd door witte klaver. Deze klaverstroken bevatten nog nauwelijks gras en het gras kan dan ook moeilijk terugkomen. De zode omploegen en opnieuw inzaaien is dan de enige oplossing.

Conclusie: Wat veroorzaakt overheersende witte klaver in een grasklaver teelt en wat kan je er tegen doen?

  • Minder frequent maaien als er (te) frequent gemaaid wordt
  • De eerste snede niet te vroeg maaien zodat het gras de witte klaver kan remmen
  • Maai minder diep: 7 – 8 cm is beter dan 4 – 5 cm

Evolutie klaveraandeel in grasklaver

 

 

Figuur 1. Verloop van het aandeel klaver, gras en onkruid over de sneden in 2014 – 2017 op een praktijkperceel (Moortsele, zandleem) met 5 of 6 snedes/jaar, gezaaid in het vroege najaar 2013 (proef LCV).

 

Gerelateerd

Nog vragen?

 


Dit antwoord werd door het Rundveeloket met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Rundveeloket, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Rundveeloket aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.

Versie:
1
Onderwerp:
Witte klaver in grasklaver
Datum:
10-04-2019