RUNDVEELOKET

Stalinrichting

Algemeen

 

Melkvee

Stalinrichting melkvee (Gezondsheidsdienst voor Dieren, NL)

De meest gangbare vorm van huisvesting van melkvee is een ligboxenstal. Een optimaal comfort van de ligplaats is afhankelijk van een aantal criteria met betrekking tot uitvoering van de ligbox, afmetingen, boxbedekking en gebruik van strooisel. Op deze pagina worden concrete normen weergegeven voor een correcte inrichting van een ligboxenstal.

Zwerfstromen in de melkveestal (2018, Fedagrim / ILVO)

Koeien die zich schichtig gedragen, zonder aanwijsbare oorzaak, kunnen last hebben van zwerfstromen (elektrische lekken) in de stal. Voor het eerst is er een officieel meetprotocol ontwikkeld om deze onzichtbare stressfactor op te sporen en vervolgens te kunnen elimineren. Zwerfstromen in de melkveehouderij (video 2018, ILVO)

Vleesvee