RUNDVEELOKET

Stalinrichting

Algemeen

V/A: Hoogteverschil voergang (Rundveeloket, 13/06/2022)
Het hoogteverschil tussen voergang en sta-niveau speelt in op de natuurlijke graashoogte waarmee koeien fourageren. De voergang is dus best hoger dan het niveau waarop de koeien staan. Zowel nationale als internationale bronnen raden aan een hoogteverschil van 10 à 20 cm in acht te nemen. Het verschil is hierbij ook afhankelijk van de grootte van de koeien. Hoe groter de koeien hoe groter het hoogteverschil.

V/A: Voor- en nadelen van serrestallen (Rundveeloket, 22/04/2021)
Als de sterke punten van een serrestal kunnen benut worden is dit staltype absoluut een goed alternatief voor traditionele mekveestallen. Overvloedig licht en lucht komt de productie en vruchtbaarheid van het melkvee ten goede, terwijl de lagere bouwkost ook rechtstreeks financieel voordeel levert.

V/A: Kopgevel naar het zuidwesten (Rundveeloket, 28/07/2020)
Als de kopgevel naar het zuidwesten is gericht zal bij wind uit het zuidwesten het deel van de stal direct achter deze kopgevel onvoldoende geventileerd worden. Aan die kant van de stal zal de lucht onvoldoende ververst worden waardoor schimmel makkelijker op de binnenmuren  ontwikkelt. Er kan op die plaats ook een onderdruk ontstaan, waardoor lucht uit de mestkelder boven de roosters gezogen wordt. Deze zone zal dan normaalgezien ook gekenmerkt worden door een sterkere ammoniakgeur.

V/A: Keuze voor de juiste nok in een stal (Rundveeloket, 9/07/2019)
Voor nokken is ons advies steeds hetzelfde, namelijk een eenvoudige open nok met verticale opzetstukken. Door de schuine plaatsing van verticale opzetstukken van 30 – 35 cm creëer je een venturi-effect. Als er wind over de schuine opzetstukken van de nokopening waait, wordt de lucht naar omhoog gevoerd en ontstaat een onderdruk in de trechtervorm. Hierdoor wordt de vuile lucht uit de stal naar buiten gezogen.

Melkvee

V/A: Verlichting in melkveestallen (Rundveeloket, 16/05/2019)
Verschillende aspecten van verlichting in een melkveestal zijn belangrijk. Voldoende licht in de lichte periode, voldoende donker in de donkere periode. Daarnaast spelen ook de lichtintensiteit en lichtkleur een rol. De daglengte regelen is een belangrijke managementingreep om de melkproductie te verhogen. Ook voor de mensen die werken in de stal is voldoende licht van de juiste kleur belangrijk.

V/A: Gevoeligheid rundvee voor lichtflikkering (Rundveeloket, 15/12/2021)
Veronderstelde analogie met de mens en andere zoogdieren doet vermoeden dat runderen hooguit iets gevoeliger zijn voor lichtflikkering dan de mens. Daarnaast hebben veel moderne lampen een frequentie die een stuk hoger ligt dan de waarnemingsdrempel die voor runderen verondersteld kan worden. Goede voorschakelapparaten zorgen er bovendien voor dat de potentiële lichtflikkering gereduceerd wordt door het stabiliseren van de stroomtoevoer. Op basis van de huidige kennis kan dus aangenomen worden dat de courante stalverlichting, van goede kwaliteit, geen negatief effect heeft op de gezondheid of het welzijn van runderen in de stal.

V/A: Strooisel voor diepstrooiselboxen (Rundveeloket, 16/04/2019)
Welke types strooisel kan je gebruiken om diepstrooiselboxen te vullen? Wat zijn hierbij de aandachtspunten om rekening mee te houden? In dit antwoord krijg je een overzicht van de verschillende types strooisel voor diepstrooiselboxen: zand, kalk/stro/water, Miscanthus en vaste fractie gescheiden mest. Ook wordt ingegaan op goed ligbox-management.

V/A: Waterbedden of koematrassen (Rundveeloket, 16/04/2019)
Vergelijkingen tussen types ligboxbedekking in melkveestallen zijn niet evident. Heel wat factoren bepalen immers het koecomfort, melkproductie en andere belangrijke parameters. In dit antwoord krijgt u een overzicht van enkele belangrijke eigenschappen van verschillende types boxbedekking en hun sterke en zwakke punten. Ook wordt het belang van een goed management geïllustreerd.

V/A: Afmetingen van ligboxen voor jongvee (Rundveeloket, 10/04/2020)
In een ligboxenstal is een goede afstelling van de ligboxen heel belangrijk voor het comfort, de hygiëne en de gezondheid van de runderen. Dit vormt een basis voor een hoge en kwaliteitsvolle productie, een goede vruchtbaarheid en hoge langleefbaarheid. Ligboxen moeten een comfortabele ligplaats bieden die de dieren vlot kunnen betreden en waar ze ongehinderd kunnen opstaan en neerliggen.

V/A: Afmetingen van ligboxen voor melkvee (Rundveeloket, 10/01/2023)
In een ligboxenstal is een goede afstelling van de ligboxen heel belangrijk voor het comfort, de hygiëne en de gezondheid van de runderen. Dit vormt een basis voor een hoge en kwaliteitsvolle productie, een goede vruchtbaarheid en hoge langleefbaarheid. Ligboxen moeten een comfortabele ligplaats bieden die de dieren vlot kunnen betreden en waar ze ongehinderd kunnen opstaan en neerliggen.

Stalinrichting melkvee (Gezondsheidsdienst voor Dieren, NL)
De meest gangbare vorm van huisvesting van melkvee is een ligboxenstal. Een optimaal comfort van de ligplaats is afhankelijk van een aantal criteria met betrekking tot uitvoering van de ligbox, afmetingen, boxbedekking en gebruik van strooisel. Op deze pagina worden concrete normen weergegeven voor een correcte inrichting van een ligboxenstal.

Zwerfstromen in de melkveestal (2018, Fedagrim / ILVO)
Koeien die zich schichtig gedragen, zonder aanwijsbare oorzaak, kunnen last hebben van zwerfstromen (elektrische lekken) in de stal. Voor het eerst is er een officieel meetprotocol ontwikkeld om deze onzichtbare stressfactor op te sporen en vervolgens te kunnen elimineren.

Zwerfstromen in de melkveehouderij (2018, ILVO)

Koeien die zich schichtig gedragen, zonder aanwijsbare oorzaak, kunnen last hebben van zwerfstromen (elektrische lekken) in de stal. Voor het eerst is er een officieel meetprotocol ontwikkeld om deze onzichtbare stressfactor op te sporen en vervolgens te kunnen elimineren.

Vleesvee