RUNDVEELOKET

Stalklimaat

Algemeen

 

Melkvee

Vraag / Antwoord - Ventilatie melkveestallen (12/06/2018, Rundveeloket)
Wat zijn de aandachtspunten bij het installeren van mechanische ventilatie in een melkveestal? Wat zijn de voor- en nadelen bij horizontale of verticale luchtstromen?

Webinar: Omgaan met hittestress: Zorg voor een optimaal stalklimaat (Kristof Naessens - Distrifarm, juli 2020)
Kristof Naessens van Distrifarm leert u hoe u op warme dagen een goed stalklimaat kan bekomen door middel van ventilatie.

 

Vleesvee