RUNDVEELOKET

Stalklimaat

Algemeen

Rekenmodule natuurlijke ventilatie (Rundveeloket - Agri-construct, 2021)
Via deze eenvoudige rekenmodule kan u nagaan hoeveel luchtdoorlaat er moet voorzien worden in functie van het aantal dieren in de stal. Er zijn echter heel wat andere factoren die de ventilatie in de stal bepalen.

Rekenmodule mechanische ventilatie (Rundveeloket - Agri-Construct, 2021)
Via deze eenvoudige rekenmodule kan u de ventilatiebehoefte en luchtdoorlaat berekenen bij mechanische ventilatie in functie van het aantal dieren in de stal. Er zijn echter heel wat andere factoren die de ventilatie in de stal bepalen.

Melkvee

Vraag / Antwoord - Ventilatie melkveestallen (12/06/2018, Rundveeloket)
Wat zijn de aandachtspunten bij het installeren van mechanische ventilatie in een melkveestal? Wat zijn de voor- en nadelen bij horizontale of verticale luchtstromen?

Ventilatoren als hulpmiddel in de strijd tegen hittestress bij runderen (EHBH Koe, 2023)
In dit artikel worden de verschillende types ventilatoren besproken. Ook het effect en de randvoorwaarden voor het plaatsen van ventilatoren komen aan bod:
In de stal kunnen we de luchtsnelheid verhogen met behulp van ventilatoren. Er zijn drie types ventilatoren. De HVLS (high volume, low speed) ventilatoren, de zogenaamde “helikopterventilatoren” verplaatsen  grotere volumes lucht aan lagere snelheden in verticale richting naar beneden. Twee andere types ventilatoren (axiaal en cycloon) verplaatsen  de lucht eerder horizontaal aan een hogere snelheid, maar met kleinere volumes. Het verschil tussen de axiaal- en cycloonventilatoren zit in de sturing van de luchtstroom.

Watertechnieken bij erge hittestress: Welke mogelijkheden zijn er? (EHBH Koe, 2023)
Hittestress bij melkvee komt de laatste jaren geregeld voor in warme zomerperiodes. De ernst van de hittestress bepaalt de impact op runderen. Een eerste staltechniek om het niveau van hittestress bij de dieren te beperken, is het gebruik van ventilatoren. De hogere luchtsnelheid op dierniveau heeft een verkoelend effect. Bij erge hittestress kan het toepassen van watertechnieken een bijkomende hulp zijn. Er zijn drie  technieken die reeds toegepast worden, nl.  verneveling, soaking en het dak afkoelen. Deze worden hierna verder beschreven.

Webinar: Omgaan met hittestress: Zorg voor een optimaal stalklimaat (Kristof Naessens - Distrifarm, juli 2020)
Kristof Naessens van Distrifarm leert u hoe u op warme dagen een goed stalklimaat kan bekomen door middel van ventilatie.

 

Vleesvee