RUNDVEELOKET

Algemeen

Artikel: Eerst water, de rest komt later (Rundveeloket, 23/04/2019)
Vanaf de geboorte proper en voldoende drinkwater voorzien bij kalveren is belangrijk. Bij een ad libitum melkgift levert dit een aanzienlijke verhoging van de opgenomen hoeveelheid melk. De kalveren groeien harder wat resulteert in een voorsprong in lichaamsgewicht die ook later blijft toenemen. Is de melkgift beperkt, dan zullen kalveren sneller krachtvoer opnemen. Ook hier zal het voorzien van water vanaf de geboorte leiden tot een hogere opname van krachtvoer en een betere groei. De hogere wateropname leidt ook niet tot meer of ernstigere diarree bij de kalveren, zoals in dit onderzoek wordt aangetoond.

Workshop Biest: Management voor kwaliteit (Melkvee Picknick 2020)
Biest bevordert de immuniteit en gezondheid van kalveren. Verzamel biest direct na kalven, meet de kwaliteit en verstrek voldoende biest ook zo snel mogelijk aan het kalf. Biest van goede kwaliteit kan ingevroren worden in een bedrijfseigen ‘biestbank’. Als een koe biest van ontoereikende kwaliteit produceert is er zo toch altijd biest van goede kwaliteit beschikbaar. Ilke Van hese (ILVO) geeft in deze workshop verschillende tips en tricks voor een goed biestmanagement.

Artikel: Wateropname kalveren in beeld (bachelorproef 2024)
Over verbruik en het belang van drinkwater voor kalveren en jongvee is nog niet veel gekend. Nochtans is water essentieel voor de groei, ontwikkeling en gezondheid van de dieren. Omdat kwaliteitsvol water steeds schaarser wordt, is up-to-date kennis over dit thema noodzakelijk. Het lopende WAVE project (WAterverbruik in de Veehouderij), gefinancierd door het Blue Deal programma van de Vlaamse Overheid, wil daarom antwoorden formuleren op vragen rond waterverbruik. Dit bachelorproef-onderzoek maakt deel uit van het WAVE-project.

Vraag / Antwoord: 17 oktober 2018 - Biest en biestvervangers
Kunnen biestvervangers een alternatief of aanvulling vormen voor echte biest bij het opfokken van kalveren? Hoe kan ik mijn biestmanagement verbeteren?

Vraag / Antwoord: 7 mei 2021 - Eiwitgehalte in melkvervangers
Is het zinvol om voor de opfok van kalveren melkvervangers te gebruiken met verhoogd eiwitgehalte?

Biestmanagement met pasteurisator van Hooibeekhoeve onder de loep (Rundveespecial maart 2017, Hooibeekhoeve)
Sedert twee jaar krijgen de kalveren op de Hooibeekhoeve gepasteuriseerde biestmelk uit de vriezer. Na ruim twee jaar gebruik van de pasteurisator werden een aantal ervaringen uit de praktijk in een overzichtsartikel gegoten.

Presentatie: Biestmanagement (Studiedag JongLeven 9/10/2018, Ilke Van Hese)
Een kalf wordt geboren zonder circulerende antistoffen en is voor het verwerven van passieve immuniteit afhankelijk van de opname van biest. De opnamecapaciteit van antistoffen verschilt sterk tussen kalveren. Ondanks goed management komen dus toch kalveren met een te laag antistofgehalte in het bloed voor. Mogelijks bestaat een link tussen de opname van antistoffen en de micro-RNA expressie en microbioom compositie in de biest. Biest bevat ook een gevarieerde microflora en stimuleert de microbiële kolonisatie van de darm. Dit is belangrijk voor de gezondheid en de immuniteit van de darm.

Video:

Protocol Biest Management (ZLTO)


Workshop Jongvee-opfok (Zoetis): Meten van biestkwaliteit


ILVO Demodag melktaxi's (Demodag stalknechten ILVO, 12/09/2018)
Maak kennis met 4 verschillende melktaxi's, gezien op de ILVO "Stalknechten" demodag in september 2018. Demo's van Melkmixer JFC, Holm & Laue Melktaxi 4.0, Urban Milkshuttle, en DeLaval CMM 200.


Melkvee

Praktijkgids voederopname en nutriëntenbehoefte voor jongvee (januari 2023, VLAIO JongLeven)
Het project JongLeven streeft naar een meer economische en duurzamere jongvee opfok in Vlaanderen, die een tijdige eerste inseminatie en zo hoog mogelijke voederefficiëntie tijdens het productieve leven nastreeft. Om dit te bereiken werden geactualiseerde praktische gidsen opgesteld rond voederopname, energie & eiwit, mineralen en vitaminebehoefte van melkveevaarzen tijdens de opfok.

Handboek Melkveehouderij: Veevoeding (2020/21, Wageningen University and Research)
Het hoofdstuk over veevoeding in het Handboek Melkveehouderij begint met een uitgebreid overzicht van de nutritionele behoeften van jongvee. Aan de hand van deze voederbehoeftenormen kunnen rantsoenen uitgetekend worden die een optimale groei mogelijk maken. Naast de behoefte aan eiwit (DVE) en energie (VEM) wordt ook ingegaan op de behoefte aan mineralen, vitaminen en sporenelementen. Ook de voorziening van water wordt besproken.

ILVO Rantsoentool Jongvee 1.0 (ILVO, 2023)
In het project JongLeven werden de groeicurves en behoeftenormen voor jongvee geactualiseerd. OP basis hiervan werd ook een Rantsoentool ontwikkeld die rekeneing houdt met deze actuele gegeven. Met dank aan CVB (Centraal Veevoeder Bureau) bevat de tool ook een uitgebreide lijst voedermiddelen met gemiddelde voederwaarden om rantsoenen te simuleren zonder eigen analyse. De ILVO Rantsoentool Jongvee is een excel-programma dat gratis kan gedownload worden vanop de website van het Rundveeloket. De Rantsoentool Jongvee is gelijkaardig aan de Rantsoentool Melkvee en de handleidingen kunnen in grote mate ook hiervoor gebruikt worden.

Bijgeven van vitaminen en mineralen bij melkvaarzen: zin of onzin? (Melkveebedrijf maart 2009, Sofie Piepers, UGent)
Vitaminen en mineralen zoals selenium spelen een belangrijke rol in de weerstand tegen ziektes bij melkvee. Lage gehaltes in ruwvoeders en grondstoffen (bv. granen) kunnen aanleiding geven tot tekorten. In België en Nederland is zoals in de meeste West-Europese landen de bodem van nature erg arm aan bijvoorbeeld selenium. Tekorten kunnen, na controle via bloedonderzoek, aangevuld worden met organische of anorganische seleniet-vormen.

Presentatie: Het ideale speenregime (Studiedag JongLeven 9/10/2018, Karen Goossens, ILVO)
Bruusk spenen leidt tot een lichte groeivertraging in de weken na spenen. Deze achterstand wordt nadien wel weer ingehaald. De melkgift vroeg maar geleidelijk afbouwen, zet kalveren het snelst aan tot het eten van krachtvoer. Er kan gesteld worden dat een kalf veilig kan gespeend worden wanneer het minimum 750 g krachtvoer per dag eet. Er wordt dus aangeraden te kijken naar de krachtvoeropname eerder dan naar het gewicht of de leeftijd van het kalf.

Lange-termijn effecten van twee voedersupplementen in het vroege leven op lichaamsgewicht en voederefficiëntie tot na de eerste kalving (Studiedag JongLeven 9/10/2018, Sieglinde Debruyne, ILVO)
Het voederen van geëxtrudeerd lijnzaad of een essentiële oliënmix van geboorte tot 4 maanden oud aan vaarskalveren leidde niet tot een verlaagde methaanemissie, maar wel tot een gewichtsvoorsprong en vroegere inseminatie, en daarnaast tot een betere voederefficiëntie 4 weken na kalven.

Vergelijking van 2 types kalverrantsoenen (0 tot 6 maanden) op groei, kostprijs en voerefficiëntie in de praktijk (Studiedag JongLeven 9/10/2018, Evi Canniere, Inagro)
Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de vergeleken rantsoenen. Factoren die de keuze voor een van beide kunnen beïnvloeden, zijn onder andere voederkwaliteit, beschikbaarheid van arbeid, paratuberculose, … De benutting en voederwaarde van het voer varieerde sterk tussen de verschillende bedrijven en rantsoenen. Wat hiervan de oorzaak is kon nog niet vastgelegd worden. Ook de invloed van de hoeveelheid melk en de voedingswaarde dient nog verder te worden uitgediept.

Vleesvee

Vraag / Antwoord: Volume biest bij vleesvee
Hoe kan ik het volume biest verhogen als de koeien maar 1 à 2 liter biest geven?