RUNDVEELOKET

Vraag

We hebben een oude melkveestal die eigenlijk niet zo goed georiënteerd staat. Hij staat met de kopgevel naar het zuidwesten. Deze muur aan de zuidwest kant wordt snel nat en er komt soms zelfs schimmel op. Kan het openwerken van de topgevel dit probleem verhelpen? Is het plaatsen van space boarding nodig om de wind te breken en hoe pakken we dit best aan?

Antwoord

Als de kopgevel naar het zuidwesten is gericht zal bij wind uit het zuidwesten het deel van de stal direct achter deze kopgevel onvoldoende geventileerd worden. Aan die kant van de stal zal de lucht onvoldoende ververst worden waardoor schimmel makkelijker op de binnenmuren  ontwikkelt. Er kan op die plaats ook een onderdruk ontstaan, waardoor lucht uit de mestkelder boven de roosters gezogen wordt. Deze zone zal dan normaalgezien ook gekenmerkt worden door een sterkere ammoniakgeur.

Het openwerken van de topgevel zal in dergelijke gevallen zeker een positief effect hebben op de ventilatie en voorziening van frisse lucht in de stal. Om de wind voldoende te breken plaats je best een windbreeksysteem. Bij space-boarding met planken van 10 cm breedte, laat je best een opening tussen de planken van 2 tot 2,5 cm (zie figuur 1). Voor windbreeknetten kan een openingspercentage van 15 – 20 % volstaan.

Afmetingen space-boarding

Figuur 1. Afmetingen voor space-boarding

Gezien de oriëntatie kan invallende regen (op voergang of ligbedden) ook een gevolg zijn van het openwerken van de topgevel. Bepaalde types windbreekscherm zijn ontwikkeld  om hier een oplossing voor te bieden. Met voldoende dakoversteek aan de zijkant zijn dergelijke voorzieningen uiteraard minder hard nodig.
Om inregenen te vermijden kan bijvoorbeeld voor Yorkshire boarding gekozen worden. Hierbij wordt een extra rij planken voorzien, die er voor zorgt dat de spleten tussen de eerste rij planken worden afgeschermd van de regen (zie figuur 2). Deze extra rij planken breekt de wind dan wel nog extra, waardoor het openingspercentage iets groter mag zijn. De afstand tussen beide rijen planken bedraagt maximaal 5 cm. Er bestaan ook geperforeerde platen waarbij de openingen individueel overkapt zijn met een klein metalen kapje. Ook deze vermijden inslag van regen.

Yorkshire boarding

 Figuur 2. Yorkshire boarding tegen invallende regen

In de brochure “Huisvesting van vleesvee (2012, Dept LV)” worden de voor- en nadelen van verschillende windbreeksystemen op een rijtje gezet. Space-boarding en platen met lamelopeningen komen in deze vergelijking als beste alternatief uit de vergelijking (Figuur 3).

Overzicht windbreeksystemen

Figuur 3. Overzicht windbreeksystemen

Gerelateerd

Nog vragen?

 

Versie:
1
Onderwerp:
Kopgevel rundveestal zuidwest gericht
Datum:
28-07-2020