RUNDVEELOKET

Vraag

Ik wil een mengkuil maken van voederbieten met een droog product (bvb droge pulp). Welk product heeft het beste absorptievermogen om het sap van de bieten op te nemen?

Antwoord

Voederbieten in open lucht (onder afdekzeil) bewaren vraagt opvolging. Er kruipt veel arbeid in openen en sluiten van de kuil en het dagelijks vervoederen. Daarnaast gaan bieten in warme omstandigheden sneller schimmelen loopt het verlies aan DS en suiker op. Verder rotten bieten ook sneller als ze aan vorst werden blootgesteld.

Gemengd inkuilen met drogere producten laat toe voederbieten jaarrond te bewaren en verliezen te beperken. Daarnaast blijft de extra arbeid beperkt en kan een mengkuil voedertechnisch beter aansluiten bij de behoeften van de koeien. Omdat de suiker van de bieten in de mengkuilen grotendeels wordt gefermenteerd vermijdt je het risico op een te suikerrijk rantsoen. Toch dienen dergelijke mengkuilen omwille van de lage structuurwaarde beperkt vervoederd te worden.

Het project FEEDBEET (2018)  toonde aan dat voederbieten best gemengd worden met droge, pectinerijke en zetmeelarme voedermiddelen (bvb droge bietenpulp) in een 50/50 verhouding (DS-basis). Het hogere pectinegehalte levert een groter absorptievermogen. Het pectinegehalte kan onrechtstreeks berekend worden. Het wordt weergegeven als RNSP (Residual Non Starch Polysacharides). Droge bietenpulp heeft een RNSP-waarde tussen 200 en 300 g/kg DS (meer RNSP bij lager suikergehalte).

Tabel 1. Mengkuilen: aandeel feedbeet (FB), DS-gehalte bij in- en uitkuilen, DS- en sapverliezen

 

Aandeel FB

DS-gehalte (g/kg)

DS-verlies3

Sapverlies4

Mengkuil

% DS

% VS

In

Uit

%

(% VS)

FB + Tarweglutenfeed1

53

82

340

310

18,5

2,1

FB + Cichoreipulp1

51

81

347

320

8,6

0,1

FB + Maïsglutenfeed1

52

81

346

273

28,8

3,7

FB + Droge bietenpulp1

53

82

342

309

13,2

0,1

FB + Perspulp1

47

50

236

213

13,0

0,5

FB + Kuilmaïs1

45

61

299

284

12,8

5,0

FB + Voordrooggras1

44

59

293

290

4,8

0,0

FB + Tarwestro1

51

80

348

300

19,2

0,8

FB + CCM1

49

74

338

321

22,0

21,2

FB + Vlaskaf2

63

87

326

276

20,8

2,4

FB + Geplette gerst2

56

83

348

355

22,1

20,8

FB + Gehakdsel gerstestro2

53

81

364

294

22,5

0,0

FB + Palmpitschilfers2

59

85

342

341

11,7

11,1

FB + Sojahullen2

55

83

351

343

16,4

11,9

1 Ingekuild in kubicontainer met FB nov ’15 en uitgekuild na 2 en 12 maanden (gemiddelde).
2 Ingekuild in microkuilen met FB nov ’16 en uitgekuild na 3 maanden
3 DS-verlies= (DS-gewicht bij inkuilen – DS-gewicht bij uitkuilen)/DS-gewicht bij inkuilen*100
4 sapverlies= gewicht sap/totaal gewicht bij inkuilen *100

 

Meer info: Brochure Project Feedbeet

 

Gerelateerd

Nog vragen?

 

 

Versie:
1
Onderwerp:
Mengkuilen
Datum:
28-01-2021