RUNDVEELOKET

Algemeen

Algemeen

Dierenwelzijn in een landbouwbedrijf (DL&V)

Met het oog op het dierenwelzijn zijn er voorwaarden vastgelegd om landbouwdieren te mogen houden. Ook voor het slachten en doden van dieren zijn er regels. Ook de ingrepen op gewervelde dieren die toegestaan zijn en het commercieel transport van landbouwdieren, zijn sterk gereglementeerd. Op deze pagina vind je een compleet overzicht met linken naar wetgeving omtrent de identificatie en registratie van landbouwdieren, het kweken van landbouwdieren, toegelaten ingrepen, transport van landbouwdieren en het slachten en doden van dieren.

Onderzoek naar het welzijn van landbouwdieren (2011, ILVO)

Deze brochure geeft een overzicht van lopend onderzoek aan het ILVO over het welzijn van landbouwdieren. KOmen aan bod: Risico op mastitis bij melkvee. Hoe kunnen melkveehouders bewegen naar een beter dierenwelzijn? Is modernisering gunstig voor het welzijn van melkvee? Hebben koeien behoefte aan beschutting tegen koude en hitte? Kreupelheid bij rundvee detecteren voor je het ziet?

Dierenwelzijn in de EU: het dichten van de kloof tussen ambitieuze doelstellingen en praktische uitvoering (2018, Europese Rekenkamer)

Voor het eerst is het Europese dierenwelzijnsbeleid binnen landbouw uitgebreid geëvalueerd. De EU-actie inzake dierenwelzijn zijn in belangrijke opzichten succesvol geweest, maar blijven er tekortkomingen bestaan met betrekking tot landbouwdieren. De Europese Commissie heeft strategiedocumenten (2012-2015) opgesteld als kader voor haar acties op dit gebied.

Koninklijk besluit van 1 maart 2000 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren

Dit besluit stelt minimumnormen vast inzake de bescherming van landbouwhuisdieren. 

Melkvee

Dierenwelzijn in de melkveehouderij (Wageningen University and Research)

Wat is dierenwelzijn? Waarom is het belangrijk? En hoe kun je het meten? Hoe bepaal je het welzijn van melkkoeien? In dit artikel lees je over de wetenschap achter dierenwelzijn. Je leert hoe je dierenwelzijn kunt meten en bepalen. En je ziet hoe je deze principes toe kunt passen op melkkoeien. Belangrijk daarbij is de relatie tussen mens en dier.

Vleesvee