RUNDVEELOKET

Methaan

Algemeen

SMART Melken: ecologie op economische wijze
SMART
melken: Stikstof, Methaan Aanpakken voor een Rundvee Toekomst
Methaanreducerende en stikstofefficiënte (voeder)strategieën op Vlaamse melkveebedrijven ontwikkelen om het bedrijfsspecifiek ecologisch en economisch optimum te bereiken. Het komt erop neer een liter melk te produceren met minimale impact op het milieu, tegen een rendabele kostprijs.

Melkvee

Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatopwarming (Doctoraat dorien Van Wesemael, september 2019, Rundveeloket)
Potentiële voederstrategieën om de uitstoot te verlagen zijn voederadditieven, vetten in het voeder, verhogen van het zetmeelgehalte of verlagen van het vezelgehalte. Hoewel er al heel wat strategieën met invloed op de methaanuitstoot gekend zijn, hebben ze vaak wisselende resultaten, waardoor de toepassing van deze strategieën in de praktijk nog heel beperkt is. Ook moet de koolstofvoetafdruk van de voederproductie in rekening gebracht worden om het netto-effect te kunnen beoordelen.

SMART Melken: Stikstof en methaan reduceren (Rundveespecial oktober 2015, ILVO)
Een liter melk produceren met zo weinig mogelijk impact op het milieu tegen een rendabele kostprijs, dat is de hoofddoelstelling van het ‘SMART Melken’-project aan ILVO. In dit project wordt gewerkt aan de ecologische duurzaamheid van de melkveehouderij door het potentieel te onderzoeken van bestaande of nieuwe methaanreducerende en stikstofefficiënte voederstrategieën en dit zonder daarbij de economische duurzaamheid van de melkveesector uit het oog te verliezen.

Klimaatbewuste veehouderij: hoever staan we? (presentatie april 2018, Dorien Van Wesemael, ILVO)
In deze presentatie wordt een bondig overzicht gegeven van de stand van zaken in het onderzoek naar methaanemissie en koolstofvoetafdruk bij rundvee. Op welke wijze kunnen we deze verlagen en wat met de emissies bij de productie en het transport van het voeder?

Praktische adviezen voor dierduurzaamheid en methaan (2010, Valacon Dairy)
Verbetering van de dierduurzaamheid leidt tot een lagere uitval van melkvee en tot een gemiddeld oudere veestapel. Meer melk en minder jongvee leiden tot een lagere methaanproductie per kg melk. Deze brochure gaat in op de maatregelen die de duurzaamheid van het melkvee verbeteren en zo ook de methaanproductie verlagen. Thema's: jongvee-opfok, transitieperiode, gezondheid en mineralen, reproductie en fokkerij en selectie.

Vleesvee