RUNDVEELOKET

Krachtvoer en Bijproducten

Algemeen

Reductie van soja-import door gebruik van bestendig sojaschroot (2013, ILVO)

Het gebruik van bestendig sojaschroot met krachtvoeder als vervanging van onbehandeld sojaschroot resulteerde in een reductie van 1 tot 1,3 kg sojaschroot per koe per dag, op voorwaarde dat het krachtvoeder geen of weinig sojaschroot bevat. Op een bedrijf met 100 melkkoeien kan op die manier tussen de 36 en 47 ton sojaschroot per jaar uitgespaard worden

Vraag / Antwoord: 13 juni 2018 - Afbouw krachtvoergift

Wat is de beste manier om (naar het eind van de lactatie) de krachtvoergift af te bouwen? Bestaat hierover wetenschappelijke kennis en wat is in de praktijk de beste methode?

Melkvee

Bijproducten van de bio-ethanolproductie: Aanbod en waarde voor melkvee (2011, DL&V)

De laatste jaren zijn een serie van bijproducten van de bio-energiewinning op de markt gekomen. Een correcte waardering van de producten is zeer belangrijk dus werden diverse praktijkproeven uitgevoerd waarin deze bijproducten werden toegevoegd aan het melkveerantsoen en vergeleken met rantsoenen zonder deze bijproducten. De gebundelde resultaten vormen een praktisch overzicht van de chemische samenstelling en voederwaarde van deze bijproducten voor rundvee.

Vleesvee

Bijproducten in de rundvleesproductie (presentatie ILVO 2008, Leo Fiems)

Overzicht van de meest courante bijproducten gebruikt in de vleesveehouderij met samenstelling, voederwaarde en andere relevante  eigenschappen. Ook worden resultaten weergegeven van proeven uitgevoerd op het ILVO waarin rantsoenen met verschillende bijproducten (aardappelen, maïsglutenvoer, ...) worden vergeleken met een basisrantsoen zonder bijproducten.